Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: goabc trong 02:23:56 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4604Tiêu đề: bt giúp
Gửi bởi: goabc trong 02:23:56 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011
khi cường độ dòng điện qua cuộn cảm của mạch dao động lý tưởng đạt giá trị cực đại thì:
A. năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại
B. điện tích của tụ điện bằng không
C. năng lượng từ trường của mạch bằng không
D. hiệu điện thế giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại ???


Tiêu đề: Trả lời: bt giúp
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 02:54:04 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011
Hai "thằng" vuông pha, khi "thằng" này cực đại thì "thằng" kia bằng không -> B


Tiêu đề: Trả lời: bt giúp
Gửi bởi: laivanthang trong 06:56:31 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011
khi dòng điện qua L cực đại thì năng lượng từ đạt cực đại, năng lượng điện bằng 0, từ đó có thể thấy hiệu điện thế và điện tích tụ điện bằng 0