Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovanhai trong 05:34:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4594Tiêu đề: 1 bài sóng cơ !
Gửi bởi: ngovanhai trong 05:34:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2011
Một sóng cơ có bước sóng lambda, tần số f và biên độ a không đổi lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến N.Tại 1 thời điểm nào đó tốc độ dao động của M bằng 2pifa,tốc độ tại N là pifa.Khoảng cách từ M đến N ?
A.7lamda/3
B.3lamda/2
C.2lamda/3
D.3lamda/7


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng cơ !
Gửi bởi: nguyen van dat trong 07:41:36 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2011
Do dao động tại M sớm pha hơn tại N một lượng 2pi.d/lamda nên vận tốc tại M cũng sớm pha hơn vận tốc tại N một lượng 2pi.d/lamda
Giả sử phương trình vận tốc tại M là v = V0.cos (wt)
Suy ra phương trình vận tốc tại N là vN = V0.cos(wt - 2pi.d/lamda)
Tại thời điểm tốc độ tại M đạt cực đại (theo đề bài) thì có wt = k.pi
Và khi đó vN = 1/2 tốc độ cực đại nên: cos (wt - 2pi.d/lamda) = +-1/2.
hay cos(k.pi - 2pi.d/lamda) = +-1/2
Bây giờ thì giải phương trình này, hoặc có thể thử các đáp án.