Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: misseyes trong 02:21:57 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4580Tiêu đề: khoai quá cả nhà ơi..........
Gửi bởi: misseyes trong 02:21:57 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
 ::) :-x %-)
các pac ơi , em mới lượm được một bài trắc nghiệm mà đọc xong chả biêts làm thế nào...
post lên đây ae cùng giải quyết
nhanh nhanh hộ e cái...... :D
   lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1,u2,u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau,thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = Io.[tex]\cos 100\prod{t}[/tex],
 i2 = Io.[tex]\cos (100\prod{t}+2\prod{}/3)[/tex],i3= I[tex]\cos (100\prod{t}[/tex]-2[tex]\prod{}/3)[/tex]

.tìm mối liên hệ giữa I và Io .
hết...........
Tiêu đề: Trả lời: khoai quá cả nhà ơi..........
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:57:21 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
nên sửa lại: "i2 có w  = 110pi; i3 có w = 120pi"


Tiêu đề: Trả lời: khoai quá cả nhà ơi..........
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:15:47 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
Sửa lại i2 có w = 120pi, i3 có w = 110pi.

vì i1 và i2 có cùng Io nên tần số cộng hưởng là wo = căn(w1.w2) = 114,9pi. Căn cứ vào đồ thị của Z theo w thì thấy Z3 < Z1 = Z2 nên I > Io