Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: CR7_nhu trong 06:16:56 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4578Tiêu đề: mong các bác làm gấp jùm
Gửi bởi: CR7_nhu trong 06:16:56 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2011
em làm ra rồi nhưng lại ko cóa đáp án.với lại tụi bạn nó cứ cãi hoài
Đề:trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng biến thiên liên tục từ 0,38micro met tới 0,76 micro met. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm mnột khoảng 2mm có vân sáng của mấy bức xạ?


Tiêu đề: Trả lời: mong các bác làm gấp jùm
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:36:32 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
em làm ra rồi nhưng lại ko cóa đáp án.với lại tụi bạn nó cứ cãi hoài
Đề:trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng biến thiên liên tục từ 0,38micro met tới 0,76 micro met. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm mnột khoảng 2mm có vân sáng của mấy bức xạ?
Bước sóng của bức xạ cho vân sáng tại M được tính bởi :
[tex]x_{M}=k\frac{\lambda D}{a}[/tex]
Suy ra :
[tex]\lambda =\frac{a.x_{M}}{kD}=\frac{1}{k}\left(\mu m \right)[/tex]
Do [tex]0,38\leq \lambda \leq 0,76 \left(\mu m \right)[/tex]
Từ đó ta có
[tex]1,3\leq k\leq 2,6[/tex]
 Vậy k chỉ nhận một giá trị duy nhất là 2.
Nghĩa là lamda = 0,5 mico met


Tiêu đề: Trả lời: mong các bác làm gấp jùm
Gửi bởi: CR7_nhu trong 10:35:23 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
zậy nthì hay wá.đề sai òi.dề chỉ cóa ghi A.2 B.4 C.3 D.5 bức xạ thôi.thanks bac