Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:05:47 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4574Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:05:47 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2011
một quả cầu nhỏ khối lượng m=10g mang điện tích q=10^-6 C được treo bằng sợi dây dài l=20cm bên trong tụ diện đặt nghiêng 30 độ so với phương ngang Tụ được tích điện với bản trên mang điện tích dương và bản dưới mang điện tích âm.Cườn độ độ điện trường giữa hai bản tụ la 10^3 V/m .Coi khoảng cách giữa hai bản tụ là đủ rộng để khi dao động vật không chạm vào các ban tụ.Lấy g=9.8m/s^2.Chu kì dao động của con lắc là:
  A;0.8936s       B:0.9022s         C:0.8976s     D:0.8931s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:50:45 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2011
gọi:[tex]\vec{P'}=\vec{P}+\vec{F}[/tex] ( độ lớn của P=mg; độ lớn của F=qE)
bạn tìm ra độ lớn của P'
xem con lắc dao động trong trọng trường P' với gia tốc: g'=P'/m
và chu kì con lắc là:[tex]T=2.\pi \sqrt{l/g'}[/tex]