Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: inhtoan trong 05:13:44 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4553Tiêu đề: Thắc mắc phần mẫu nguyên từ Bo
Gửi bởi: inhtoan trong 05:13:44 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
Trong bài 2 của phần "Mẫu ntu Bo" có câu hỏi là ở trạng thái dùng thì nguyên từ
A. Ko bức xạ, ko hấp thụ NL.
B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ NL.
C. Ko hấp thụ nhưng có thể bức xạ NL.
D. Vẫn có thể bức xạ, hấp thụ NL.

Đáp án trong SGK là A.
Nhưng mình vẫn băn khoăn là tại sao ở trạng thái dừng ntu ko hấp thụ, bức xạ NL thì lại thấy mấu thuẫn với tiên đề 2 của Bo ?
Bạn nào giúp mình giải thích hợp lí cho câu hỏi này với.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc phần mẫu nguyên từ Bo
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:19:03 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
Trong bài 2 của phần "Mẫu ntu Bo" có câu hỏi là ở trạng thái dùng thì nguyên từ
A. Ko bức xạ, ko hấp thụ NL.
B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ NL.
C. Ko hấp thụ nhưng có thể bức xạ NL.
D. Vẫn có thể bức xạ, hấp thụ NL.

Đáp án trong SGK là A.
Nhưng mình vẫn băn khoăn là tại sao ở trạng thái dừng ntu ko hấp thụ, bức xạ NL thì lại thấy mấu thuẫn với tiên đề 2 của Bo ?
Bạn nào giúp mình giải thích hợp lí cho câu hỏi này với.
Không có mâu thuẫn giữa hai tiên đề của Bohr
ở trạng thái dùng thì nguyên tử Ko bức xạ, ko hấp thụ NL
Khi chuyển trạng thái thì nguyên tử mới bức xạ hoặc hấp thụ. Ở đây ta không thể hiểu theo cách vật lý cổ điển là :nguyên tử hấp thụ (hoặc bức xạ) rồi mới chuyển trạng thái mà phải hiểu là việc nguyên tử hấp thụ (hoặc bức xạ) diễn ra đồng thời với sự chuyển trạng thái !


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc phần mẫu nguyên từ Bo
Gửi bởi: lê kiện trong 10:33:58 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
ĐÚNG RỒI!


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc phần mẫu nguyên từ Bo
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:36:56 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2011
Hãy tham khảo các ý kiến ở "một vài thắc mắc về tiên đề Bohr" màu xanh có thể sáng tỏ nhiều vấn đề!