Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 05:37:13 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4550Tiêu đề: bài điện lạ
Gửi bởi: thutu trong 05:37:13 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2011
Câu 32:  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử  C và R với điện trở R = ZC = 100ôm một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100pit + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A:   50W         B: 200W      C: 25W         D: 150W.
giúp mình với!


Tiêu đề: Trả lời: bài điện lạ
Gửi bởi: laivanthang trong 07:01:06 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2011
sử dụng công thức tính công : A = UIdt
lấy tích phân theo 1 chu kỳ
rồi tính công suất trung bình cho 1 chu kỳ.
thế thôi.


Tiêu đề: Trả lời: bài điện lạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:08:51 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
Câu 32:  Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử  C và R với điện trở R = ZC = 100ôm một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100pit + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A:   50W         B: 200W      C: 25W         D: 150W.
giúp mình với!
Hiệu điện thế hai đầu mạch điện là tổng hợp của u1 = 100 cos(100pit + pi/4) (V) và u2= 100]V
Nhưng do mạch có C nên hiệu điện thế không đổi u2= 100]V không tạo ra dòng điện nên chỉ có
u1 = 100 cos(100pit + pi/4) (V) tạo ra dòng xoay chiều
Vậy đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: bài điện lạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:19:47 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2011
nếu mạch co R và cuộn dây thuần cảm thì theo em có cả phần một chiều tỏa nhiệt trên điện


Tiêu đề: Trả lời: bài điện lạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:42:50 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2011
nếu mạch co R và cuộn dây thuần cảm thì theo em có cả phần một chiều tỏa nhiệt trên điện
nếu mạch CHỈ co R và cuộn dây thuần cảm thì công suất tỏa nhiệt của dòng một chiều là U1^2/R
Công suất của dòng xoay chiều là U2.Icosphi
Công suất cần tìm là tổng của hai công suất trên