Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 02:26:28 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4467Tiêu đề: giúp(sóng cơ)
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:26:28 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011
Sóng dừng trên sợi dây AB dài 1,2 m với 2 đầu cố định , có 2 bụng sóng. Biên độ dao đông tai bụng sóng là 4 cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm
A 20can2
B 30
C 20
D không có đáp án đúng


Tiêu đề: Trả lời: giúp(sóng cơ)
Gửi bởi: mu7beckham trong 08:01:48 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011
Bước sóng lamđa = l =1,2m ( 2 lamđa /2 = l )
Biên độ của sóng dừng là một hàm theo x với tần số góc : omega = 2pi/ lamđa
Biểu diễn vecto quay ta có omega.( delta x )min = 2pi/3
Suy ra ( delta x )min = lamđa /3 = 40cm


Góc quay ở đây phải là pi/3 chứ ạ. => (delta x) = 20cm