Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 12:34:28 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4462Tiêu đề: giúp em bài này với
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:34:28 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2011
Một nguồn sáng có công suất 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng lamda = 0,597micromet tỏa ra đều theo mọi hướng. Hãy xác định khoảng cách xa nhất người còn trông thấy được nguồn sáng này. Biết rằng mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80 phôtôn lọt vào mắt trong mỗi giây. Coi đường kính con ngươi vào khoảng 4mm. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển.
A: 470km B. 274km C. 220m D. 6km


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài này với
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:48:28 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2011
Số photon do nguồn phát ra trong 1 giây : [tex]N = \frac{P\lambda }{hc}[/tex]

Do phân bố đều trên mặt cầu bán kính R ( R là khoảng cách cần tìm ) nên số photon lọt vào mắt người : [tex]n = N \frac{s}{S}[/tex]

Với s là diện tích của con ngươi [tex]s = \pi d^2 / 4[/tex]

S là diện tích của mặt cầu [tex]S = \pi R^2[/tex]

Thay vào ta được : [tex]n = \frac{P\lambda d^2}{16hc. R^2 } > 80[/tex]

Từ đó ta tính được R < .. Tính tiếp nhé !