Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 11:30:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4461Tiêu đề: hiện tượng quang điện khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:30:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011
một tế bào quang điện chân không, có catot bằng xêdi, với công thoát của "e" là A=1,89eV, được chiếu sáng bằng một bức xạ điện từ có biểu thức
[tex]s=a[1+cos(6.10^{14}t)].cos(3,6.10^{15}t)[/tex]
trong đó a là hằng số,tính vận tốc cực đại của "e" quang điện


Tiêu đề: Trả lời: hiện tượng quang điện khó
Gửi bởi: laivanthang trong 06:48:20 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2011
đọc xong hiểu chết liền


Tiêu đề: Trả lời: hiện tượng quang điện khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:35:37 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2011
s là kí hiệu của phương trình của bức xạ điện từ


Tiêu đề: Trả lời: hiện tượng quang điện khó
Gửi bởi: laivanthang trong 07:24:32 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011
phương trình gì mới đc? nói rõ tên đại lượng S và đơn vị nó là gì?


Tiêu đề: Trả lời: hiện tượng quang điện khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:03:26 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2011
phương trình sóng ánh sáng