Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 08:35:07 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4460Tiêu đề: [Help] Tính số điểm dao động cùng pha vs nguồn!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 08:35:07 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011
Câu 1:

Cho 2 nguồn S1 S2 có pt U1=U2= 4cos(80pi.t).S1S2 = 7cm. v= 0,4m/s. Dựng hình vuông ABMN. Tinh số điểm dao động cùng pha, ngc pha vs nguồn trên MN.

Câu 2:

Tại 2 điểm A,B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp (nguồn B sớm pha hơn nguồn A là pi), biên độ lần lượt là 4cm vs 2cm, bước sóng là 10cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Diểm M cách A 25cm và  cách B 27,5 cm sẽ dao động vs biên độ bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Tính số điểm dao động cùng pha vs nguồn!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 11:32:35 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2011
Bạn cho hỏi A,B,M,N nằm ở đâu thế ?
Bài này theo tôi bạn tổng hợp 2 pt. Muốn có dao động cùng pha thì
delta[tex]\varphi[/tex]=K2[tex]\prod{}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: [Help] Tính số điểm dao động cùng pha vs nguồn!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 01:35:46 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011
srr, câu 1 thì A, B là vị trí 2 nguồn sóng :d

@thầy Duong: Đáp án câu 2 là 2can5 thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Tính số điểm dao động cùng pha vs nguồn!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:14:42 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011
Câu 2:
Tại 2 điểm A,B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp (nguồn B sớm pha hơn nguồn A là pi), biên độ lần lượt là 4cm vs 2cm, bước sóng là 10cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Diểm M cách A 25cm và  cách B 27,5 cm sẽ dao động vs biên độ bằng bao nhiêu?

Độ lệch pha của hai sóng tại M 2pi ( d2 – d1 )/lamđa  + pi = 6 pi
Vậy hai sóng thành phần cùng pha nên kết quả giao thoa cho ta biên độ tổng hợp bằng tổng hai biên độ thành phần ( 6cm )

Srr vì tính sai : Tính lại nhé !
Độ lệch pha của hai sóng tại M 2pi ( d2 – d1 )/lamđa  + pi =  pi /2 + pi
Nghĩa là hai dao động thành phần vuông pha
Vậy A = căn { a1^2 + a2^2} = 2căn 5


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Tính số điểm dao động cùng pha vs nguồn!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 06:13:54 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2011
em cảm ơn ạ. thầy cố giúp e câu 1 nữa :d