Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: inhtoan trong 05:04:44 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4458Tiêu đề: Công thức tính bước sóng nhỏ nhất của tia X
Gửi bởi: inhtoan trong 05:04:44 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011
Mọi người cho mình hỏi cách chứng minh (giải thích) công thức tính bước sóng nhỏ nhất của tia X.
[tex]{\lambda _{Min}} = \frac{{hc}}{{{E_}}}[/tex], với [tex]{E_} = \frac{{m{v^2}}}{2} = \left| e \right|U + \frac{{mv_0^2}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Công thức tính bước sóng nhỏ nhất của tia X
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:12:47 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2011
Bạn dùng năng lượng mà chứng minh( định lý động năng)


Tiêu đề: Trả lời: Công thức tính bước sóng nhỏ nhất của tia X
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:36:58 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
khi tính bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ ống culigio thì hiệu điện thế là gí trị hiệu dụng hay giá trị cực đại( vì ống culigiow dùng điện xoay chiều)