Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: [V-L]GaVui trong 05:05:03 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4438Tiêu đề: Muối phức của NH3
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 05:05:03 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2011
Theo như SGK có nói :
NH3 hòa tan một số hidroxit như Cu(OH)2 tạo phức .
Em muốn hỏi và được giải thích rõ hơn về sự tạo phức này.
Những chất như thế nào có thể tạo phức với NH3. (Xin cho biết các chất đó)
Mọi người cùng giúp đỡ  :])


Tiêu đề: Trả lời: Muối phức của NH3
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 08:23:58 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011
Đây là diễn đàn vật lý bạn nen đến diễn đàn hóa mà hỏi sẽ có nhìu người trả lời hơn :D :D :D :D ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Muối phức của NH3
Gửi bởi: L.Lawliet trong 12:12:37 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
có thể tạo phức vs một số Hidroxit khác, bạn nên tìm thêm ở quyển Hóa đại cương của Đào Hữu Vinh khá là chi tiết, tuy nhiên cần tích lũy thêm
Thân L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Muối phức của NH3
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 12:06:54 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
theo mình chỉ cần nhớ những chất tao được phức vs NH3 chứ cần gì giải thích
đấy là nếu cậu muốn tìm hiểu thêm thôi, nếu chỉ dừng lại ở việc học thì không biết tại sao nó tao phức làm gì


Tiêu đề: Trả lời: Muối phức của NH3
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:16:12 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
bạn có thể k nhớ cấu tạo nhưng phải biết chất nào tạo phức để nhận biết .. ví dụ
Tạo phức với NH3 là dd các hydroxit hay các muối ít tan của các cation : Ag+, Cu2+, Zn2+ ...
Giải thích: sự tạo thành các phức tan xảy ra do các phân tử NH3 kết hợp với các cation Ag+, Cu2+, Zn2+ bằng các liên kết cho nhận giữa các cặp e chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với obitan trống của cation kim loại (Các Ion kim loại chuyển tiếp có phụ tầng d còn trống ...)
Thân: L.Lawliet