Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cmt07 trong 03:34:02 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4429Tiêu đề: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: cmt07 trong 03:34:02 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2011
Đây là một phần mà theo mình là khó. vì vậy, rất muốn tham khảo ý kiến mọi người một số câu hỏi.

1. Như thế nào thì được gọi là "mạch đối xứng"?

2. Người ta nối nguồn xoay chiều hình tam giác, tải nối hình sao, ba tài là ba bóng đèn giống hệt nhau, ban đầu các bóng sáng bình thường, nếu tắt đi một bóng thì hai bóng còn lại sẽ
A. hoàn toàn không sáng
B. sáng hơn mức bình thường, có thể cháy
C. sáng yếu hơn mức bình thường
D. Sáng bình thường

3. Dây trung hòa trong mạch điện 3 pha mắc hình sao có vai trò gì?

4. Trong cách mắc dòng điện 3 pha theo kiểu hình tam giác, các tải đối xứng và cũng mắc theo hình tam giác. Giá trị biên độ dòng điện chạy trên 3 dây pha nối từ nguồn đến tải là [TEX]I_0[/TEX]. Nếu cắt 3 dây pha này thì biên độ dòng điện trong mạch vòng của 3 cuộn dây trong máy phát là:

A. Bằng [TEX]I_0[/TEX]

B. Lớn hơn [TEX]I_0[/TEX]

C. Nhỏ hơn [TEX]I_0[/TEX] và lớn hơn [TEX]I_0[/TEX]

D. Bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 10:39:16 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2011
1. Theo mình mạch đối xứng là mạch mà các phần tử trong mạch đều giống nhau (theo như chủ đề của bạn thì là thế).
2. Bạn có thể quy đổi 3 tải hình sao thành 3 tải tam giác hay ngược lại.
theo mình thì đèn vẫn sáng thế thôi
(sai thì góp ý nha dừng ngại)
3. Cũng như trong mọi thiết bị điện dùng dòng xoay chiều hay dòng không đổi mỗi đầu tải mắc với 1 dây nối với 2 đầu của nguồn. Dây trung hòa là một trong số đó.
4. Như mình nghĩ thì khi đó bị đoản mạch. Tức là I=0
(Mọi ý kiến xin được chỉ bảo nhiều) :D


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: tengrimsss trong 11:26:21 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2011
Xin góp vui tẹo:

Về mạch đối xứng:
      Gồm nguồn đối xứng: là nguồn có dao động cùng sin, cùng biên độ, cùng tần số, lệch nhau 2pi/3

      Tải đối xứng: nếu 2 nguồn của day 3 pha đều nối riêng rẽ với 3 tải riêng sao cho 3 tải đó có điện trở bằng            nhau,ta được tải đối xứng
Nếu mạch điện thỏa mãn 2 yêu cầu trên thì ta được mạch điện ba pha đối xứng  :P

Còn bài 2, cách mắc nguồn không quan trọng, vì nó chỉnh ảnh hưởng đến giá trị của I pha và I day thôi bạn.
Khi tai mắc sao đối xứng
   Vì giới hạn trong chương trình cấp 3 nên mình không dám giải theo trở kháng nên mình nói thế này nha

Bạn cần nói rõ  là: KHi đèn bị đứt hay khi đèn bị nối tắt
Hai thứ đó cho kết quả khác nhau đo

- Khi đèn bị đứt, hay chỉ còn lại 2 bóng, khi đó cường độ dòng điện qua qua hai bóng đó sẽ giảm nên 2 bóng sáng yếu hơn.
- Khi bị nối tắt tức ngắn mạnh tại 1 trong 3 đầu A hoặc B hoặc C , lúc này trái ngược hẳn với bị đứt, cường độ dòng điện tăng mạnh, tức đèn sáng hơn mức bình thường, có thể cháy chắc chắn, mình đảm bảo  :P, lại mất mất chục nghìn mua bóng mới thôi  :D

3< Dây trung hòa trong mạch điện :
Đối với mạch điện đối xứng thì dây trung hòa này chẳng có tác dụng gì vì cường độ dòng điện qua nó băng 0

Còn đối với mạch điện không đối xứng thì gần như đúng với cái tên của nó, nếu không có dây trung tính này thì điện áp rơi trên các pha tải khác rất nhiều so với điện pha của nguồn và dẫn đến kết quả là có thể gây nên quá điện áp ở một pha nào đó.

4.KHi bạn cắt ra như thế thì coi như mạch ko tải, tức Io của bạn bằng 0  :P


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: cmt07 trong 06:37:33 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2011
Xin góp vui tẹo:

Về mạch đối xứng:
      Gồm nguồn đối xứng: là nguồn có dao động cùng sin, cùng biên độ, cùng tần số, lệch nhau 2pi/3

      Tải đối xứng: nếu 2 nguồn của dây 3 pha đều nối riêng rẽ với 3 tải riêng sao cho 3 tải đó có điện trở bằng nhau ,ta được tải đối xứng
Nếu mạch điện thỏa mãn 2 yêu cầu trên thì ta được mạch điện ba pha đối xứng  :P

Còn bài 2, cách mắc nguồn không quan trọng, vì nó chỉnh ảnh hưởng đến giá trị của I pha và I day thôi bạn.
Khi tai mắc sao đối xứng
   Vì giới hạn trong chương trình cấp 3 nên mình không dám giải theo trở kháng nên mình nói thế này nha

Bạn cần nói rõ  là: Khi đèn bị đứt hay khi đèn bị nối tắt
Hai thứ đó cho kết quả khác nhau đo

- Khi đèn bị đứt, hay chỉ còn lại 2 bóng, khi đó cường độ dòng điện qua qua hai bóng đó sẽ giảm nên 2 bóng sáng yếu hơn.
- Khi bị nối tắt tức ngắn mạnh tại 1 trong 3 đầu A hoặc B hoặc C , lúc này trái ngược hẳn với bị đứt, cường độ dòng điện tăng mạnh, tức đèn sáng hơn mức bình thường, có thể cháy chắc chắn, mình đảm bảo  :P, lại mất mất chục nghìn mua bóng mới thôi  :D

3< Dây trung hòa trong mạch điện :
Đối với mạch điện đối xứng thì dây trung hòa này chẳng có tác dụng gì vì cường độ dòng điện qua nó bằng 0

Còn đối với mạch điện không đối xứng thì gần như đúng với cái tên của nó, nếu không có dây trung tính này thì điện áp rơi trên các pha tải khác rất nhiều so với điện pha của nguồn và dẫn đến kết quả là có thể gây nên quá điện áp ở một pha nào đó.

4.KHi bạn cắt ra như thế thì coi như mạch ko tải, tức Io của bạn bằng 0  :P

Cho mình hỏi theo thứ tự các chỗ tô đỏ ở trên
1. Nếu 3 tải có L và C thì có cần điều kiện gì về pha nữa không?
2. Tại sao cường độ dòng điện lại giảm?
3. Tại sao mạch không tải thì I = 0?


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: tengrimsss trong 10:35:04 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2011
Thứ nhất
    L và C không phải là thành phần tiêu hao năng lượng, nó là thành phần có chức năng điều khiển mạch điện, nó không tiêu thụ điện năng
    L: đặc trưng cho thành phần tích phóng năng lượng từ trường
    C: đặc trưng cho thành phần tích phóng năng lượng điện trường
    do vậy, khi bạn thay tải băng L và C thì đó không được gọi là tải được bạn ah
Thứ hai
              Cường độ dòng điện giảm là bời
  (http://cB2.upanh.com/19.456.26302831.KxK0/untitled1.jpg)
  - Khi bóng đèn chưa tắt, tức mạch như hình trên, gia sử mỗi bóng đèn có điện trở là X và điện trở dậy là là R
  Do mạch mắc tải hình sao nên
          [tex]\large I_{d}=I_{p}= \frac{U_{p}}{Z} = \frac{U_{p}}{ \sqrt{R^{2}+X^{2}}} = \frac{U_{d}}{\sqrt{3}\sqrt{R^{2}+X^{2}}} = I_{qua.moi.bong.den}[/tex]
 - Khi bóng đèn tắt, tức như mình hiểu là mạch bị đứt ở một chỗ nào đó trong 3 day
  Mình giả sử đứt tại dây A, khi đó

          [tex]\large U_{nhanh.B}=U_{nhanh.C}=\frac{U_{d}}{2}[/tex]
suy ra:
          [tex]\large I_{nhanh.B}=I_{nhanh.C}=\frac{U_{BC}}{\sqrt{(2R)^{2}+(2X)^{2}}}=\frac{U_{d}}{2\sqrt{(2R)^{2}+(2X)^{2}}}[/tex]

Từ đó ta thấy, hiển nhiên là nó bé hơn rồi đó, mẫu số nó to thế kia cơ mà  :P


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: tengrimsss trong 10:38:54 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2011
Thứ nhất
    L và C không phải là thành phần tiêu hao năng lượng, nó là thành phần có chức năng điều khiển mạch điện, nó không tiêu thụ điện năng
    L: đặc trưng cho thành phần tích phóng năng lượng từ trường
    C: đặc trưng cho thành phần tích phóng năng lượng điện trường
    do vậy, khi bạn thay tải băng L và C thì đó không được gọi là tải được bạn ah
Thứ hai
              Cường độ dòng điện giảm là bời
  (http://cB2.upanh.com/19.456.26302831.KxK0/untitled1.jpg)
  - Khi bóng đèn chưa tắt, tức mạch như hình trên, gia sử mỗi bóng đèn có điện trở là X và điện trở dậy là là R
  Do mạch mắc tải hình sao nên
          [tex]\large I_{d}=I_{p}= \frac{U_{p}}{Z} = \frac{U_{p}}{ \sqrt{R^{2}+X^{2}}} = \frac{U_{d}}{\sqrt{3}\sqrt{R^{2}+X^{2}}} = I_{qua.moi.bong.den}[/tex]
 - Khi bóng đèn tắt, tức như mình hiểu là mạch bị đứt ở một chỗ nào đó trong 3 day
  Mình giả sử đứt tại dây A, khi đó

          [tex]\large U_{nhanh.B}=U_{nhanh.C}=\frac{U_{d}}{2}[/tex]
suy ra:
          [tex]\large I_{nhanh.B}=I_{nhanh.C}=\frac{U_{BC}}{\sqrt{(2R)^{2}+(2X)^{2}}}=\frac{U_{d}}{2\sqrt{(2R)^{2}+(2X)^{2}}}[/tex]

Từ đó ta thấy, hiển nhiên là nó bé hơn rồi đó, mẫu số nó to thế kia cơ mà 
Thứ ba

  Cái I không của bạn người ta gọi là I dây, mà I dây = căn 3 I pha
Mình nghĩ là vẫn bằng giá trị I pha của máy phát, sorry vì đáp án trước mình bị nhầm.  [-O<Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 05:04:50 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Mình muốn hỏi về cách tính hiệu điện thế trên động cơ và tải đối với các cách mắc sao-sao, sao-tam giác, tam giác-tam giác, tam giác-sao.
Có ai biết thì giúp với, sắp thi đến nơi rồi mà vẫn ko hiểu mấy cái này :((


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:38:48 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Theo chương trình mới thì ở máy phát chỉ có mắc sao thôi.
1. Nếu tải mắc tam giác thì dẫn đi bằng ba dây pha (không có dây trung hoà), khi đó mỗi tải chịu Ud = căn(3)Up
2. Nếu tải mắc sao thì dẫn đủ 4 dây, khi đó mỗi tải chịu Up và i = i1 +i2 + i3

Chỉ có 2 trường hợp trên có thể ra trong đề của BGD thôi, bạn đừng rối. Các đề bạn thấy trên mạng chỉ tham khảo, nhiều khi linh tinh lắm.


Tiêu đề: Trả lời: Mắc tam giác? Mắc hình sao?
Gửi bởi: kakakb trong 04:14:30 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2011
cho hỏi dây trung hòa nối với đất phải ko?
vậy theo như mạch  tengrimsss vẽ thì ko có dây trung hòa nên mới dẫn đến U nhánh = U dây
còn nếu có dây trung hòa thì U pha (U nhánh) ko đổi. Tức là U pha độc lập khi có dây trung hòa. Khi đó, đèn sáng bthg