Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sweetheart trong 05:18:01 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4409Tiêu đề: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: sweetheart trong 05:18:01 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2011
Câu 24. Một nguồn sóng O trên mặt nước bắt đầu dao động từ thời điểm t = 0 với phương trình  . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 20cm/s, coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tại thời điểm t = 7/3s, điểm M trên mặt nước cách nguồn 50cm dao động với li độ là:
A. -[tex]\sqrt{3}[/tex]
 cm.   B. 1cm   C. 0   D.[tex]\sqrt{3}[/tex]
  cm.
Câu 34. Một sợi dây đàn hồi dài 90cm một đầu gắn với nguồn dao động một đầu tự do. Khi dây rung với tần số f=10Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 điểm nút trên dây. Nếu đầu tự do của dây được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xẩy ra hiện tượng sóng dừng
A. 10/9 Hz.   B. 10/3 Hz.   C. 26/3Hz.   D. đáp án khác


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lethanhhoang286 trong 07:09:23 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2011
Câu 24 bạn chưa viết pt sóng tại O


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lethanhhoang286 trong 07:23:37 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2011
Câu 34 mình giải thế này
Ban đầu, sợi dây đàn hồi với nguồn dao động một đầu tự do ==> đầu còn lại cố định
1 đầu cố định, 1 đầu tự do nên áp dụng công thức [tex]l=(2k+1)\frac{\lambda1 }{4}[/tex] 
Vì có 5 điểm nút trên dây ==> k=4 ==> [tex]\lambda1 =40cm[/tex] 
==> [tex]v=\lambda1 .f1=400cm/s[/tex]
Khi đầu tự do của dây được giữ cố định thì trên dây sẽ có 6 điểm nút
2 đầu cố đinh nên áp dụng công thức [tex]l=k.\frac{\lambda2 }{2}[/tex]
Vì có 6 điểm nút ==> k=5 ==> [tex]\lambda2 =36cm[/tex]
Tốc độ truyền sóng không đổi ==> [tex]f2=\frac{v}{\lambda2 }=\frac{100}{9}Hz[/tex]
Vậy tần số rung của dây phải giảm: [tex]\Delta f=f2-f1=\frac{10}{9}Hz[/tex]
Vậy đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: sweetheart trong 07:33:02 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2011
xin lỗi mình thiếu
phương trình sóng tại 0:u=cos(4[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex])cm


câu 34 đúng dáp án rồi. nhưng chứng minh của bạn theo mình chưa chặt chẽ. vì chưa thể kết luận 6 nút được, có hai trường hợp là 5 nút 4 bụng và 6 nút 5 bụng. một cái tăng f một cái giảm f nhưng [tex]\Delta[/tex] f thì vẫn vậy.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lethanhhoang286 trong 09:50:37 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2011
Câu 24:
[tex]\omega =4\pi =>f=2Hz[/tex]
Áp dụng công thức: [tex]\upsilon =\lambda .f=>\lambda =10cm[/tex]
PT sóng tại M là: [tex]x(M)=cos(4\pi t-\frac{2\tau x}{\lambda }+\frac{\pi }{2})[/tex]
 ==> [tex]x(M)=cos(4\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]

Thay [tex]t=\frac{7}{3}s[/tex]  vào pt của M ta đc [tex]x(M)=\frac{\sqrt{3}}{2}cm[/tex]
Hic, không biết sai ở đâu mà không có đáp án nữa (_ _")


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: sweetheart trong 10:21:33 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2011
Câu 24:
[tex]\omega =4\pi =>f=2Hz[/tex]
Áp dụng công thức: [tex]\upsilon =\lambda .f=>\lambda =10cm[/tex]
PT sóng tại M là: [tex]x(M)=cos(4\pi t-\frac{2\tau x}{\lambda }+\frac{\pi }{2})[/tex]
 ==> [tex]x(M)=cos(4\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]

Thay [tex]t=\frac{7}{3}s[/tex]  vào pt của M ta đc [tex]x(M)=\frac{\sqrt{3}}{2}cm[/tex]
Hic, không biết sai ở đâu mà không có đáp án nữa (_ _")
sorry bạn có con số 2 trước phương trình sóng
2cos([tex]4\pi t+\frac{\pi }{2}[/tex]) cm
vậy sẽ ra [tex]\sqrt{3}[/tex]. Nhưng đáp án lại là 0. mình cũng không biết sai ở đâu.Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: sweetheart trong 10:27:27 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2011
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/4626019 (http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/4626019) các bạn có thể tham khảo đề này.( tương đối hay)


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lethanhhoang286 trong 12:15:01 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2011
Thi thử đại học đáp án chưa chắc đã đúng đâu bạn. Chỗ mình thi thử lý phải sửa lại đáp án đến 6 câu (>"<)


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lamhoangminhtuan trong 08:37:29 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2011
Mình xin đưa ra gợi ý câu 34 để bạn tham khảo:
+ lúc đầu: sợi dây 1 đầu tự do, 1 đầu cố định => điều kiện có sóng dừng
                    [tex]l=(2n+1)\frac{\lambda }{4} \Rightarrow \lambda =\frac{4l}{2n+1}[/tex]
có 5 nút => n=4
                    [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\lambda =40cm[/tex]

[tex]\Rightarrow v=400cm/s[/tex]

+ lúc sau: sợi dây 2 đầu cố định nhưng vận tốc và chiều dài sợi dây k thay đổi. ta có điều kiện có sóng dừng:
                        [tex]l=n\frac{\lambda' }{2}=n\frac{v}{2f'} \Rightarrow f'=\frac{nv}{2l}=\frac{20}{9}n[/tex]
với n=1,2,3... ta có bảng giá trị của f' theo n.
[tex]\Delta f=\left|f-f' \right| \Rightarrow (\Delta f)min=\frac{10}{9} Hz[/tex]


                               


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: sweetheart trong 11:41:28 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2011
Mình xin đưa ra gợi ý câu 34 để bạn tham khảo:
+ lúc đầu: sợi dây 1 đầu tự do, 1 đầu cố định => điều kiện có sóng dừng
                    [tex]l=(2n+1)\frac{\lambda }{4} \Rightarrow \lambda =\frac{4l}{2n+1}[/tex]
có 5 nút => n=4
                    [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\lambda =40cm[/tex]

[tex]\Rightarrow v=400cm/s[/tex]

+ lúc sau: sợi dây 2 đầu cố định nhưng vận tốc và chiều dài sợi dây k thay đổi. ta có điều kiện có sóng dừng:
                        [tex]l=n\frac{\lambda' }{2}=n\frac{v}{2f'} \Rightarrow f'=\frac{nv}{2l}=\frac{20}{9}n[/tex]
với n=1,2,3... ta có bảng giá trị của f' theo n.
[tex]\Delta f=\left|f-f' \right| \Rightarrow (\Delta f)min=\frac{10}{9} Hz[/tex]


                               
=d> mình thấy cách này chặt chẽ nhất rồi. thanks bạn nhiều nha!
tiện thể một câu mình muốn hỏi nữa, đang nghi ngờ đáp án:
     Câu 48. Một ống sáo phát ra hai hoạ âm liên tiếp có tần số là 3000Hz và 5000Hz. Tần số âm cơ bản do ống sáo đó phát ra là
                      A. 3000Hz.   B. 8000Hz.   C. 2000Hz.   D. 1000Hz.
mong các bạn chỉ giáo!


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng cơ thi thử đại học
Gửi bởi: lamhoangminhtuan trong 02:43:23 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2011
ống sáo nên trường hợp sóng dừng 2 đầu hở suy ra điều kiện có sóng dừng là:
[tex]l=(n=1)\frac{\lambda }{2}\Rightarrow \lambda =\frac{2l}{n+1} \Rightarrow f=\frac{v}{\lambda }=(n+1)\frac{v}{2l}[/tex]

Tần số âm cơ bản tức là tần số có giá trị nhỏ nhất [tex]\Rightarrow n=0\Rightarrow f1=\frac{v}{2l}[/tex]
hai họa âm liên tiếp có tần số 3000Hz và 5000Hz
[tex]fn=(n+1)\frac{v}{2l}=3000 f(n+1)=(n+2)\frac{v}{2l}=5000 f(n+1)-fn=\frac{v}{2l}=2000Hz[/tex]