Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thutu trong 10:31:24 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4387Tiêu đề: câu truyền tải điện khó
Gửi bởi: thutu trong 10:31:24 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2011
Câu 10:  Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
A: H'=H/n        B. H’ = H      C.     D. H’ = (n+H-1)/n    D. H'=nH
 giúp tôi nhé!


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện khó
Gửi bởi: le tan hau trong 11:57:00 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2011
Công suất hao phí [tex]\Delta P = R \frac{P^{2}}{U^{2}.cos^{2 }\varphi}[/tex]
- Từ đó ta thấy khi chỉ có một tổ hoạt động thì công suất còn lại là P,= P/n làm cho hao phí tăng lên n2
Hiệu suất ban đầu là H = 1- [tex]\Delta P [/tex]
Hiệu suất lúc sau là H, = 1- n2[tex]\Delta P [/tex]
Bạn lý luận tiếp nhé


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện khó
Gửi bởi: le tan hau trong 12:08:39 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2011
Công suất hao phí [tex]\Delta P = R \frac{P^{2}}{U^{2}.cos^{2 }\varphi}[/tex]
- Từ đó ta thấy khi chỉ có một tổ hoạt động thì công suất còn lại là P,= P/n làm cho hao phí giảm xuống  n2
Hiệu suất ban đầu là H = 1- [tex]\Delta P [/tex]
Hiệu suất lúc sau là H, = 1- [tex]\Delta P [/tex]/n2
Ở trên tôi viết nhầm nhé. Bạn lý luận tiếp đi chứ tôi thấy nó ký quá...?


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện khó
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 05:12:41 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2011
Ông bạn lại viết nhầm rồi:
Hiệu suất H=1-[tex]\frac{\Delta P}{P}[/tex]
Bạn thay vào làm tiếp nha! :D


Tiêu đề: Trả lời: câu truyền tải điện khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:41:23 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2011
Gà vui nói đúng đó . Làm tiếp nhé :
Ta có hiệu suất truyền tải :

[tex]H = 1- (\Delta P)/P = 1 - RP/{ U^2.cos^2\varphi }[/tex]

[tex]\Rightarrow RP/{ U^2.cos^2phi} = 1 - H[/tex]

Khi chỉ còn một tổ máy công suất giảm đi n lần nên hiệu suất truyền tải :

[tex]H' = 1 - RP/( n.U^2.cos^2\varphi ) = 1 - (1 - H)/n = (n+H - 1)/n[/tex]