Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 09:08:44 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4382Tiêu đề: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:08:44 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một vật nặng có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn 7cm và thả ra. Tính quảng đường vật đi được cho tới khi dừng lại. Lấy g=10m/s^2
các anh giúp em bài này với?


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 09:36:38 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
Câu này nên sửa lại thì hay hơn.
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một vật nặng có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn 7cm và thả ra. Hỏi khi vật dừng lại thì nó đã đi được quãng đường bao nhiêu? lúc đó lò xo nén hay dãn bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:45:08 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
cảm ơn thầy? em giải thế này, thầy xem cho em có đúng không với
uh mình cũng nghĩ như bạn vậy, nhưng thầy mình giải bài đó thế này? bạn xem thử nha
độ giảm biên độ sau mỗi nhữa chu kì:
Delta A=2.Fms/k=2.muy.mg/k=0,02m=2cm
độ lớn lực ma sát: Fms=muy.m.g=0,1N
độ lớn lực đàn hồi khi lò xo biến dạng một đoạn x là: Fđh=kx=10.x. nếu Fđh=Fms =0,1N thì x=0,01m=1cm
vậy nếu vật nằm ở vị trí lò xo biến dạng một đoạn nhỏ hơn 1cm thì lực đàn hồi lò xo bé hơn lực ma sát nên vật không chuyển động nữa
giả sử ban đầu vật ở vị trí biên dương 7cm,sau nữa chu kì thì ở biên âm 5cm,về lại cân bằng 5cm,tiếp tục chuyên động đến biên dương 3cm, về lại CB 3cm, sang biên âm 1cm.chỗ này thì bắt đầu dừng lại
vậy quảng đường đi được là: S=7+5+5+3+3+1=24cm


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:01:53 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
Vị trí của vật mà tại đó lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát trượt :
k.(delta l) = ( muy ) mg.
với ( muy ) là hệ số ma sát trượt
Từ đây ta tính được : (delta l) = ( muy ) mg / k = 1cm
Nghĩa là vị trí của vật khi dừng lại cách vị trí mà lò xo không biến dạng một khoảng < 1cm . Vị trí này là không xác định .
Để có thể tính được gần đúng yêu cầu của bài toán thì
(delta l) gần bằng không –  nghĩa là vị trí của vật khi dừng lại được xem gần đúng là vị trí mà lò xo không biến dạng. Lúc này cơ năng của hệ bằng không . Vậy ta chỉ cần áp dụng định luật bảo toàn năng lượng : Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng của hệ ; từ đó suy ra quãng đường cần tìm.


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:22:42 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
theo em khi vật ở vị trí biên, lò xo bị nén hoặc dãn, nhưng lực đàn hồi không lớn hơn lực ma sát nên vật dừng lại luôn ở đó chứ.sao lại về VTCB được hả anh?


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:46:37 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
khi vật đi về vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát theo quán tính vật vẫn có thể đi thêm môt đoạn nữa. Do đó khi vật dừng lại lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát nghỉ !Lúc này không thể xác định chính xác là lò xo bị nén hoặc dãn bao nhiêu !


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: nguyen van dat trong 12:32:31 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một vật nặng có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn 7cm và thả ra. Tính quảng đường vật đi được cho tới khi dừng lại. Lấy g=10m/s^2
các anh giúp em bài này với?
BAn doc bai nay nhe.
http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,10596/


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: nguyen van dat trong 12:32:01 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
khi vật đi về vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát theo quán tính vật vẫn có thể đi thêm môt đoạn nữa. Do đó khi vật dừng lại lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát nghỉ !Lúc này không thể xác định chính xác là lò xo bị nén hoặc dãn bao nhiêu !
Bạn hãy đọc bài 4 của file này. Sau đó cho nhận xét nhé. Chỗ này vẫn có nhiều ý kiến khác nhau.
http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,10596/


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 12:10:35 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo có độ cứng 1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt của giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là

với bài này thì tính gần đúng có chết kô;;;; :-[


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:31:23 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Dạ Thầy thương cho trót giải cụ thể giúp em vận tốc qua VTCB lần thứ 2 với bài trên a? :) :) :)


Tiêu đề: Trả lời: Quảng đường trong dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:14:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2011
Trả lời nhanh cho em. Chủ yếu là phương pháp nên em kiểm tra lại kết quả tính toán của tôi