Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longboy trong 09:21:21 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4381Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: longboy trong 09:21:21 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2011
nối 2 cực của 1 may phát điện xoay chiều 1 pha vào  đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuàn R mắc nối tiếp với cuộn  cảm thuần.bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch la 1A.Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thi cương độ dòng điện hiệu dụng trong độan mạch là 3A.Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là?
giải giúp em bai này với e xin cam ơn


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: longboy trong 09:32:05 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
nối 2 cực của 1 may phát điện xoay chiều 1 pha vào  đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuàn R mắc nối tiếp với cuộn  cảm thuần.bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch la 1A.Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thi cương độ dòng điện hiệu dụng trong độan mạch là [tex]\sqrt{3}A[/tex]
.Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là?
giải giúp em bai này với e xin cam ơn


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:53:43 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2011
khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút theo giả thiết ta có :
1 = NBS(ômêga)/căn{R^2 + Z L ^2}
khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút theo giả thiết ta có :
căn{3 }= NBS3(ômêga)/căn{R^2 + 9Z L ^2}
Lập tỷ số ta tính được : Z L = R/ căn{3 }
Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là :
2Z L = 2R/ căn{3 }