Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranny trong 07:07:04 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4371Tiêu đề: sự truyền ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: tranny trong 07:07:04 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2011
Một chùm ánh sáng trắng đi từ môi trường 1 sang môi trường 2 và bị tán sắc: tia đỏ bị lệch ít nhất, tia tím bị lệch nhiều nhất (so với phương của chùm sáng tới). Như vậy khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì:
A. Tia đỏ vẫn lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất.
B. Còn phụ thuộc vào chiết suất của từng môi trường.
C. Tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím
hepl!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: sự truyền ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: lethanhhoang286 trong 07:23:13 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2011
Đáp án A
Khi ánh sáng trắng đi qua bề mặt phân cách của 2 môi trường thì tia đỏ luôn bị lệch ít nhất còn tia tím luôn bị lệch nhiều nhất ^^


Tiêu đề: Trả lời: sự truyền ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: duongdauquang trong 09:32:26 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2011
Để giải quyết vấn đề này chỉ cần sử dụng nguyên lí thuận nghịch về chiều truyền tia sáng !


Tiêu đề: Trả lời: sự truyền ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: tonnypham trong 02:51:50 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2011
đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: sự truyền ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:56:45 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2011
Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng [tex]n_{1}sini=n_{2}sinr[/tex]
và kết hợp với tính chất là : Chiết suất của các môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc ta sẽ suy ra được.
Với ánh sáng đỏ chiết suất nhỏ nhất và với ánh sáng tím chiết suất lớn nhất.
Vậy đáp án A là đúng rồi!