Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 05:10:25 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4357Tiêu đề: cường độ dòng điện hiệu dụng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 05:10:25 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2011
cho dòng điện biến thiên phi điều hòa có phương trình: i=2căn2.cos(100pi.t+pi/4)+2 (A)
giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: cường độ dòng điện hiệu dụng
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:28:09 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2011
Dòng điện này không chỉ là dòng điện xoay chiều mà còn có dòng điện không đổi 2A.
Trong khi đó, khái niệm cường độ hiệu dụng chỉ được định nghĩa cho dòng điện xoay chiều.
- Nếu cho dòng điện này qua mạch RLC thì chỉ có thành phần xoay chiều đi qua còn thành phần không đổi bị tụ điện cản lại.
- Nếu cho dòng điện này qua điện trở thì có thể tính được công suất tỏa nhiệt gây bởi cả hai thành phần.
Như vậy, tôi cho rằng câu hỏi trên tôi cho rằng có sự sai lầm ngay trong nội dung câu hỏi.
Có thể sửa lại: cho dòng điện này qua điện trở R = 100 ôm thì công suất tỏa nhiệt bằng bao nhiêu thì sẽ giải được.
ngulau211 suy nghĩ xem có phải không!


Tiêu đề: Trả lời: cường độ dòng điện hiệu dụng
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:22:08 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
Xét trong thời gian dt, nhiệt lượng tỏa ra trên R
[tex]dQ=Ri^{2}dt[/tex]
Lấy tích phân theo biến t và cận từ 0 đến T ta được
Q = R8 .T
Theo ý ngĩa của cường độ hiệu dụng ta có
[tex]Q=RI^{2}t[/tex]
Từ đó ta có cường độ dòng điện hiệu dụng là :
[tex]I=2\sqrt{2}A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cường độ dòng điện hiệu dụng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:27:03 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2011
bài đó em giải thế này, các anh xem thử
Ta tách i=2 căn2 cos(100pit+pi/4)+2 thành 2 phần là: i1=2 căn2 cos(100pit+pi/4) và i2=2, rồi cho đi qua điện trở R.Lúc này, thì P=(2 căn2/căn2)^2*R+ 2^2*R=8R(1).Ta lại có, P=I^2*R=8R(2).
Từ 1 và 2 suy ra i= căn8.