Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: [V-L]GaVui trong 04:59:29 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4344Tiêu đề: Tích phân dễ hay khó!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 04:59:29 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2011
Tôi có một số bài về Tp muốn chia sẻ cùng mọi người :
[tex]\int_{1}^{e}{\frac{lnx}{\sqrt{lnx}}}[/tex] dx

[tex]\int_{0}^{\frac{\prod{}}{2}}{\frac{sin^{2}x-cos^{2}x}{sinx-cosx}}dx[/tex]

 :DTiêu đề: Trả lời: Tích phân dễ hay khó!!!
Gửi bởi: tn trong 10:06:50 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2011
1/ [tex]\frac{lnx}{\sqrt{lnx}}[tex\]bị gián đoạn tại x=1
2/[tex]\int_0^{\pi/2}(sinx+cosx)dx[tex\]
tách 2 tích phân này ra cơ bản là ok nhá :D


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân dễ hay khó!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 06:40:15 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2011
Điều tôi thực sự muốn nói ở đây là :
Liệu tích phân có tồn tại khi f(x) không liên tục trên [a;b].
Vậy liệu có thể tách như lời của nuthieugia. :])


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân dễ hay khó!!!
Gửi bởi: thieunangtritue trong 11:04:12 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Điều tôi thực Sự muốn nói ở đây là :
Liệu tích phân có tồn tại khi f(x) không liên tục trên [a;b].
Vậy liệu có thể tách như lời của nuthieugia. :])
theo mình  muốn có tích phân phải thỏa mãn  tính chất liên tục ,không liên tục không tính được.