Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 12:25:13 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4327Tiêu đề: [Help] Bài toán giao thoa sóng cơ!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 12:25:13 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2011
Câu 1:
   Dùng 1 âm thoa có tần số rung f= 100Hz ng ta tạo ra tại 2 điểm S1, S2 trên mặt nước 2 nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha.
S1S2= 3cm. Vận tóc truyền sóng là 5 cm/s. I là trung điểm của S1S2. Định những điểm dao động cùng pha vs I. tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I và nằm trên trung trực S1S2.

A.1,8 cm       B.3cm           C.1,2cm           D.Giá trị khác

Câu 2:

   Ng ta thục hiện giao thoa trên mặt nước 2 nguồn S1,S1 cách nhau 100cm. Hai điểm M1, M2 ở cùng 1 bên đồi vs đường trung trực của S1, S2 và ở trên 2 vân giao thoa cùng loại. M1 nằm trên vân giao thoa thứ k và M2 nằm trên vân giao thoa thứ k+6.
Biết M1S1-M1S2= 12cm và M2S1-M2S2 = 36cm.Tính sốn vân cực đại và cự tiểu quan sát đc?


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Bài toán giao thoa sóng cơ!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 09:00:18 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2011
sau đây tớ xin nêu cách giải của tớ, nếu được thì cảm ơn còn sai thì xin chỉ bảo nhiều:
Câu 1:Có thể vẽ hình sẽ thấy:I luôn là cực đại.Khoảng cách từ I tới M DĐ cực đại trên đường nối 2 tâm là lamda.Ta tính khoang cách cần tìm là 1 cạnh góc vuông cua tam giác tạo thành.
Không thì có thể viết công thức cua sóng giao thoa để tìm.
Câu 2:
Cộng hai GT đề bài cho.Thay d2-d1=K.lamda( hay (K+0.5).lamda nếu là cực tiểu) vào tìm lamda.
Việc sau đó là dễ dàng.


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Bài toán giao thoa sóng cơ!!!
Gửi bởi: Gachchay trong 09:58:31 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2011
Câu 1: S1, S2 cùng pha => trung điểm I dao động với biên độ cực đại. Tất cả những điểm nằm trên đường trung trực S1S2 cũng dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I !!! M và I cùng thuộc đường trung trực mà hỏi khoảng cách gần nhau nhất ????? :-h . Bạn xem lại đề thử đi.
Câu 2: Đs: 49 cực đại, 50 cục tiểu. Làm thi ngắn, nói thi dài dòng. Bạn chia 2 trương hợp, lập tỉ số, tinh ra k, suy ra lamda.


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Bài toán giao thoa sóng cơ!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 03:45:23 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2011
Đúng là các điểm trên trung trực đều DĐ cực đại nhưng đâu phải đều cùng pha I.
Tôi nghĩ hãy xem hình minh họa 16.2 trang 86 SGK vật lí 12 sẽ rõ.
Chúc bạn thành công =d>