Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JEN trong 06:57:57 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4320Tiêu đề: Các bạn giúp mình 1 bài sóng ánh sáng nhé!
Gửi bởi: JEN trong 06:57:57 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2011
Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục, tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó:
A. chỉ có tia màu lục có góc lệch cực tiểu
B. tia màu đỏ cũng có góc lệch cực tiểu
C. ba tia còn lại ló ra khỏi lăng kính không có tia nào có góc lệch cực tiểu
D. ba tia đỏ, vàng  và lục không ló ra khỏi lăng kính.
THANKS TRƯỚC NHA!


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình 1 bài sóng ánh sáng nhé!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:32:47 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2011

Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục, tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó:
A. chỉ có tia màu lục có góc lệch cực tiểu
B. tia màu đỏ cũng có góc lệch cực tiểu
C. ba tia còn lại ló ra khỏi lăng kính không có tia nào có góc lệch cực tiểu
D. ba tia đỏ, vàng  và lục không ló ra khỏi lăng kính.

Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc đã cho là khác nhau. Do đó khi ánh sáng đơn sắc tím có góc lệch cực tiểu thì các thành phần đơn sắc còn lại không thể có góc lệch cực tiểu
Mặt khác do chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc tím là lớn nhất nên khi ánh sáng này ló ra khỏi lăng kính ( không xảy ra sự PXTP) thì các thành phần đơn sắc còn lại cũng ló ra khỏi lăng kính
Đáp án C

Chúc em học tốt nhé !