Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyen van dat trong 07:41:41 PM Ngày 28 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4305Tiêu đề: Thêm một bài sóng rắc rối nữa
Gửi bởi: nguyen van dat trong 07:41:41 PM Ngày 28 Tháng Một, 2011
Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y-Âng. Hệ vân giao thoa được hứng ở trên màn quan sát. Gọi M, N, P là 3 điểm theo thứ tự trên nằm trên trường giao thoa (MN = 2,7mm, NP = 4,5mm, MP = 7,2mm). Tại M và P là hai vân sáng, tại N là một vân tối. Hỏi trên đoạn MP có bao nhiêu vân tối. Biết số vân sáng trên đoạn này nhiều hơn 8 và ít hơn 30.