Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngovanhai trong 06:15:15 PM Ngày 26 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4294Tiêu đề: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: ngovanhai trong 06:15:15 PM Ngày 26 Tháng Một, 2011
mình công nhận đề này rất hay và khó ,suy nghĩ mãi cũng k ra..mình lập cái này đề mọi người tham khảo và bình luận  :) :)
http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,10465/


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: ngovanhai trong 06:21:55 PM Ngày 26 Tháng Một, 2011
câu thứ nhất mà mình làm k ra :
Câu 6: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, tụ điện 
C. Điều chỉnh R để công suất trên R có  lớn nhất. Khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 
lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là: 
A.0.67
B.0.75
C.0.5
D.0.71

 %-) %-)


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 07:32:36 PM Ngày 26 Tháng Một, 2011
lời giải đưa ở dạng ảnh. Cần đăng nhập mới thấy


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 05:57:58 PM Ngày 27 Tháng Một, 2011
(http://cB8.upanh.com/19.0.24607297.9Sj0/untitled.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: ngovanhai trong 06:01:22 PM Ngày 30 Tháng Một, 2011
sax dùng giản đồ vecto à ,thế mà mình ko nghĩ tới cái này
thank !!!!!!

Câu 1: Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu ?

A. 320V   B. 240V   C. 280V   D. 400V.

Câu 2: Khi thay thế dây truyền tải điện bằng một dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp ba lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu ? Biết rằng công suất và điện áp nơi sản xuất là không đổi.

A. 94%   B. 96%   C. 92%   D. 95%.

Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, tại hai điểm A, B cách nhau 10cm, người ta tạo ra hai nguồn dao động đồng bộ với tần số 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách B một đoạn lớn nhất là bao nhiêu?

A. 25,3cm.   B. 23,5 cm   C. 31,42cm   D. 32,6cm

Giúp mình 3 bài này đi bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:14:36 AM Ngày 31 Tháng Một, 2011
Trả lời nhanh cho em bài 1 :

Từ giả thiết ta có :
E1= NBS.2pi .50
E1= NBS.2pi .60
Suy ra : E1 – E2 = NBS.2pi .10 = 40 V
Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60 vòng/phút nữa, ta có :
E3 = NBS.2pi .70 = 280 V


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:22:50 AM Ngày 31 Tháng Một, 2011
Trả lời nhanh bài 2 :
Gọi delta P là hao phí khi truyền tải ; R là điện trở đường dây lúc ban đầu
Hao phí trong trương hợp bài cho : ( delta P 1 ) / P =  R P / ( 4 U2 ) =  9%
Hao phí trong trương hợp cần tìm : ( delta P 2 ) / P =  R P / ( 9 U2 ) =  ( 4 / 9 ). R P / ( 4 U2 ) =  4%
Vậy hiệu suất truyền tải điện cần tìm là 96%

Nếu thấy lời giải được thì thanhks nhé !


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:34:22 AM Ngày 31 Tháng Một, 2011
Vì Không viết được biểu thức toán học em ráng đọc nhé !
Bước sóng : lam đa = v/ f = 1,5 cm
Điểm dao động với biên độ cực đại phải thỏa : d1 – d2 = k.( lam đa )
Điểm M cần tìm là giao điểm của đường ( delta ) vuông góc với AB tại B và hiperbol nằm bên phải của đường trung trực của AB và xa ( delta ) nhất . Tại đó ta có  : d1 – d2 = 1 .( lam đa ) = 1,5cm         ( 1 )
Ta có : d1 + d2 =  ( d1^ 2 – d2^ 2 ) / ( d1 – d2 ) 
Theo định lí Pithagore ta có : ( d1^ 2 – d2^ 2 ) / ( d1 – d2 )  = AB^2 / .( lam đa ) = 200/3         ( 2 )
Từ     ( 1 ) và      ( 2 ) ta có  d2 = 32,58cmTiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:57:47 AM Ngày 31 Tháng Một, 2011
Bài 1 có sai sót về kí hiệu tôi chỉnh lại
Từ giả thiết ta có :
E1= NBS.2pi .50
E2= NBS.2pi .60
Suy ra : E 2 – E 1 = NBS.2pi .10 = 40 V
Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60 vòng/phút nữa, ta có :
E3 = NBS.2pi .70 = 280 V


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: lam9201 trong 07:09:16 AM Ngày 31 Tháng Một, 2011
Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, tại hai điểm A, B cách nhau 10cm, người ta tạo ra hai nguồn dao động đồng bộ với tần số 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách B một đoạn lớn nhất là bao nhiêu?

A. 25,3cm.   B. 23,5 cm   C. 31,42cm   D. 32,6cm

Bài giải câu 3
Gọi M là điểm cần tìm .
M có biên độ cực đại :    AM - BM = k.lamda. 
MB lớn nhất ứng với k = 1 (k = 0 là đường trung trực của AB)
        AM - BM = lamda. (**)
M nằm trên đường vuông góc với AB :
       AM(bình) - BM(bình) = AB(bình)  (***)
với hai phương trình (**) và (***) ta tìm được BM.
Chúc bạn thành công.
Chúc bạn năm mới có nhiều thành công trong công việc.


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: ngovanhai trong 11:28:11 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2011
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn gần nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
A. 18,67mm   B. 17,96mm.   C. 19,97mm   D. 15,34mm

Câu 35: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số f = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách xa đường trung trực của AB nhất một khoảng bằng bao nhiêu ?

A. 34,5cm   B. 26,1cm   C. 21,7cm.   D. 19,7cm

giúp em 2 bài này đi thầy ơi :(Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:46:49 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2011
Giúp em bài 1  nhé !
Bước sóng lamđa = 3cm
 Điểm M cần tìm thỏa :  d 1 – d 2 = k lamđa và k có giá trị lớn  nhất ( vẽ hình ) và d 1 = AB = 20cm
Theo bất đẳng thức trong tam giác :
– AB < d 1 – d 2 < AB
Suy ra  – 6,67 < k < 6,67
Từ đó ta tính được d 2 = AB –  6 lamđa = 2cm
Dùng định lí hàm cos ta tính được góc MAB
Khoảng các cần tìm d = AM sin (MAB)
( tôi không có máy tính lúc này nên em chịu khó tính tiếp. Chúc thành công ! )Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: thutu trong 09:26:19 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2011
ai có công giải chi tiết đề này rồi tải lên cho bà con xem thf quá xứng đáng làm thầy thiên hạ. có ai không! giúp thiên hạ đi !


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:35:00 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2011
Trên diễn đàn đã trả lời một số câu rồi, thutu nên post một số câu còn thắc mắc rồi sẽ có người trả lời ( đừng nhiều quá, vì có một số câu phải dùng biểu thức mà tôi chưa quen sử dụng biểu thức trên diễn đàn )


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: ngovanhai trong 05:15:59 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2011
Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là
A. 1,42 cm. B. 1,50 cm. C. 2,15 cm. D. 2,25 cm.

mời mấy thầy trao đổi 1 bài bên hocmai.vn :D


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: dino_kid trong 05:30:48 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2011
Bạn nào up lại dùm mình cái đề với , mình đọc ko được ^-^
P/s: Ai giải dùm mình câu 27 ở trên đi, giải hoài hổng ra :(


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 07:03:47 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2011
Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là
A. 1,42 cm. B. 1,50 cm. C. 2,15 cm. D. 2,25 cm.

mời mấy thầy trao đổi 1 bài bên hocmai.vn :D
(http://cB3.upanh.com/20.70.26958202.CkW0/hinh1.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:30:37 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2011
phương trình trên của T.Đạt có thể giải rất nhanh bằng chức năng SOLVE của Casio 570es. Ngoài ra có thể viết phương trình chính tắc của hypebol rồi tìm giao điểm với đường thẳng y = 8, nhưng nghe nói HS lớp 10 ban CB không có học hypebol?


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: linhji123 trong 11:16:40 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
cho em hỏi câu 11 có phải giá trị L đc thay đổi 2 lần ko ạh?
giải dùm em bài đó với
mà sao thầy đưa ra đề mà ko đưa ra đáp án luôn ạh  :D


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 12:48:29 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
đáp án ở đây nhé. Chỉ có đáp án thôi, chứ không có lời giải chi tiết.
http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,10488/
Câu 11.
Điều chỉnh L thì giá trị của các điện áp sẽ đạt cực đại vào các thời điểm khác nhau.
Em hình dung là có ba người theo dõi số chỉ của ba vôn kế. Mỗi người theo dõi một chiếc. Sau đó họ báo lại kết quả cực đại của vôn kế mà mình quan sát.


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: linhji123 trong 06:07:45 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
ah em mới xem lại đáp án đã chỉnh của thầy thì làm đúng rồi  :D.
còn câu 13 em tính nhưng ko ra đáp án nào trong đó thầy xem dùm em xem em giải sai chỗ nào đc ko ạh
LA-LB=10[tex]\lg \frac{IA}{IB}[/tex] = 20
=> IA/IB= 102
=> rA/rB=10 => rA =10rB
rM= (rA+rB)/2 =11rB/2 => rB2/rM2=4/121
LB - LM = 10 [tex]\lg\frac{IB}{IM}[/tex]
 => LM= LB- 10 log (4/121) =44,4 (?!)


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 08:51:50 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2011
ah em mới xem lại đáp án đã chỉnh của thầy thì làm đúng rồi  :D.
còn câu 13 em tính nhưng ko ra đáp án nào trong đó thầy xem dùm em xem em giải sai chỗ nào đc ko ạh
LA-LB=10[tex]\lg \frac{IA}{IB}[/tex] = 20
=> IA/IB= 102
=> rA/rB=10 => rA =10rB
rM= (rA+rB)/2 =11rB/2 => rB2/rM2=4/121
LB - LM = 10 [tex]\lg\frac{IB}{IM}[/tex]
 => LM= LB- 10 log (4/121) =44,4 (?!)

Em xem lời giải ở file kèm theo


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: linhji123 trong 11:39:11 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
ah em quên nghịch đảo  :P
còn câu 25 em tính ra [tex]\Delta t =\frac{9T}{24}+ 49T =9,96[/tex] = đ/a cũ của thầy. làm thế nào để tính ra đc 9,86 thầy giải dùm em đc ko


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: nguyen van dat trong 05:01:52 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2011
thày sai câu này. 8-x


Tiêu đề: Trả lời: bạn nào có giải chi tiết đề 40 câu rèn luyện k?
Gửi bởi: linhji123 trong 09:18:05 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2011
hihi bác học có lúc còn sai mà thầy  ;;)
ah thầy ơi nếu như dùng liên hệ với chuyển động tròn đều  chiều dương của trục tọa độ với chiều dương của đường tròn lượng giác khác nhau phải ko ạh
t=0 x=-3 và v<0 => vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ Ox nghĩa là theo chiều ngc nhiều kim đồng hồ của đường tròn lượng giác?
bài tập của thầy hay quá nếu rảnh thầy đưa thêm nhiều lên nữa nhé  ^-^