Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: toanno1 trong 12:56:22 PM Ngày 11 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4229Tiêu đề: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: toanno1 trong 12:56:22 PM Ngày 11 Tháng Một, 2011
hai vòng dây kim loại mảnh có tâm A,B có bán kính bằng nhau r=6, mangđiện tích q1 và q2, được đặt song song đồng trục, cách nhau AB=a=8. Cho biết q1=4 C và  công làm dịch chuyển 1 điện tích q=-10 c từ A đến B =0,6J. tính q2?


Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:48:28 AM Ngày 13 Tháng Một, 2011
hai vòng dây kim loại mảnh có tâm A,B có bán kính bằng nhau r=6, mangđiện tích q1 và q2, được đặt song song đồng trục, cách nhau AB=a=8. Cho biết q1=4 C và  công làm dịch chuyển 1 điện tích q=-10 c từ A đến B =0,6J. tính q2?
(http://ca9.upanh.com/19.0.23889507.I4U0/1.jpg)
Xét điện tích điểm [tex]\Delta q[/tex] trên vòng dây 1. Điện thế của điện của điện tích điểm [tex]\Delta q[/tex]  tại B là: [tex]V = k\frac{\Delta q}{\sqrt{a^{2}+ r^{2}}}[/tex]
=> điện thế của vòng dây 1 tại B là: [tex]V_{1}= \sum{V} = \sum{k\frac{\Delta q}{\sqrt{a^{2}+ r^{2}}}} = \frac{kq_{1}}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}}[/tex]
Tương tự điện thế của vòng dây 2 tại A là: [tex]V_{2} = \frac{kq_{2}}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}}[/tex]
Công làm điện tích q từ A đến B: [tex]A = q(V_{1}-V_{2}) = q\frac{k(q_{1}-q_{2})}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}}[/tex]
=> [tex]q_{2} = \frac{A.\sqrt{a^{2}+r^{2}}}{kq} + q_{1}[/tex]
Thay số vào là ok (a và r đơn vị là gì nhỉ???)Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: toanno1 trong 04:24:28 PM Ngày 13 Tháng Một, 2011
theo như đáp án thì  v1 và v2  bạn còn tính thiếu
mình cũng làm được như bạn, bạn có chắc chắn không
mà bạn vẽ  ntn


Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:17:16 PM Ngày 13 Tháng Một, 2011
bạnopost đáp án minh xem được không?


Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:19:01 PM Ngày 13 Tháng Một, 2011
úi nhầm. Phát hiện ra tính V sai rồi để tý nữa rảnh giải lại cho


Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:36:24 PM Ngày 13 Tháng Một, 2011
Lúc nãy nhầm làm lại đây:

(http://ca9.upanh.com/19.0.23889507.I4U0/1.jpg)
Xét điện tích điểm [tex]\Delta q[/tex] trên vòng dây 1. Điện thế của điện của điện tích điểm [tex]\Delta q[/tex]  tại B là: [tex]V = k\frac{\Delta q}{\sqrt{a^{2}+ r^{2}}}[/tex]
=> điện thế của vòng dây 1 tại B là: [tex]V_{1B}= \sum{V} = \sum{k\frac{\Delta q}{\sqrt{a^{2}+ r^{2}}}} = \frac{kq_{1}}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}}[/tex]
Điện thế do vòng dây 2 gây ra tại B là: [tex]V_{2B} = \frac{kq_{2}}{r}[/tex]
=> điện thế tại B do cả hai vòng dây gây ra tại B là [tex]V_{B} [/tex] =  [tex]V_{1B} + V_{2B}[/tex] =  [tex]\frac{kq_{1}}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}} + \frac{kq_{2}}{r}[/tex]

Tương tự điện thế của vòng dây 2 tại A là: [tex]V_{A} = \frac{kq_{2}}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}} + \frac{kq_{1}}{r}[/tex]  
Công làm điện tích q từ A đến B: [tex]A = q(V_{A} - V_{B}) = kq(q_{2} - q_{1})(\frac{1}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}} + \frac{1}{r})[/tex]
=> [tex]q_{2} = A(\frac{1}{\sqrt{a^{2}+r^{2}}} + \frac{1}{r})/(kq) + q_{1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mong mọi người giải chi tiết giúp mình
Gửi bởi: toanno1 trong 05:44:21 PM Ngày 13 Tháng Một, 2011
bạn làm đúng rồi, bạn bày cho mình cách vẽ hình đi