Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namga trong 03:47:23 PM Ngày 07 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4203Tiêu đề: giup em moi@@@@@@@
Gửi bởi: namga trong 03:47:23 PM Ngày 07 Tháng Một, 2011
B1
hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan soco pt x1=A1cos(wt-pi/6)va x2=A2cos(wt-pi)
Dao dong tonh hop la x=9cos(wt+phi) De A2 cuc dai thi A1 bang
A 9can3
B7
C5can3
D6can3
 :( ::)


Tiêu đề: Trả lời: giup em moi@@@@@@@
Gửi bởi: Nguyễn Nguyễn trong 06:35:53 PM Ngày 07 Tháng Một, 2011
B1
hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan soco pt x1=A1cos(wt-pi/6)va x2=A2cos(wt-pi)
Dao dong tonh hop la x=9cos(wt+phi) De A2 cuc dai thi A1 bang
A 9can3
B7
C5can3
D6can3
 :( ::)
Cái việc giải này với mình không khó nhưng mình có comment. Hai dao động đem được tổng hợp thành 1 dao động thì dĩ nhiên độc lập với nhau, sao có kiểu hỏi là để A2 cực đại thì A1 bằng bao nhiêu được? Mình giải ra 9căn3.


Tiêu đề: Trả lời: giup em moi@@@@@@@
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:23:22 PM Ngày 07 Tháng Một, 2011
Tôi cũng tán thành ý kiến của thành viên Nguyễn Nguyễn!
Cách hỏi như vậy có thể có giá trị về toán học, song ý nghĩa Vật Lý thì chưa hay.


Tiêu đề: Trả lời: giup em moi@@@@@@@
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 11:14:37 PM Ngày 07 Tháng Một, 2011
B1
hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan soco pt x1=A1cos(wt-pi/6)va x2=A2cos(wt-pi)
Dao dong tonh hop la x=9cos(wt+phi) De A2 cuc dai thi A1 bang
A 9can3
B7
C5can3
D6can3
 :( ::)
Chính xác
h đọc kĩ lại mới thấy thật vô lý.
Cho cái cuối cùng, hỏi cái thanh phần cực đại khi nào!!
Theo mình, nó k có ý nghĩa VL cũng không có ý nghĩa toán học.

Đây có thể là kết quả của "câu hỏi thị trường" Có công thức sẵn, các đại lượng A1, A2, A, thay số rồi tìm giá trị còn lại, nhưng lại không biết từng đại lượng đó là cái gì ngoài biết 1 điều duy nhất đó là các chữ cái :D