Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trannamlong trong 12:36:30 AM Ngày 06 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4186Tiêu đề: Tổng hợp các bài giảng vật lý của thầy Đặng Hùng Thắng ĐH BKHN
Gửi bởi: trannamlong trong 12:36:30 AM Ngày 06 Tháng Một, 2011
Tổng hợp gồm có 33 bài giảng ngắn gọn xúc tích do thầy Đặng Hùng Thắng,giáo viên trường ĐH BKHN biên soạn,nội dung các bài giảng vật lý lớp 12,bám sát chương trình thi đại học.
1    Sóng dừng - Sóng âm
2    Giao thoa sóng nâng cao
3    Giao thoa sóng
4    Đại cương sóng cơ học
5    Con lắc đơn
6    Các dạng bài tập về con lắc đơn
7    Moment động lượng - Định luật bảo toàn moment động lượng - Động năng của vật rắn quay
8    Phương trình động lực học - moment quán tính
9    Phương trình chuyển động của vật rắn
10    Các dạng bài tập về con lắc lò xo
11    Các dạng bài tập về dao động điều hòa
12    Đại cương về dao động điều hòa
13    Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng
14    Công suất trong mạch điện xoay chiều
15    Cực trị trong mạch điện xoay chiều
16    Mạnh điện xoay chiều RLC
17    Điện từ trường - Sóng điện từ
18    Mạch điện xoay chiều trong các loại đoạn mạch
19    Đại cương dòng điện xoay chiều
20    Mạch dao động điện từ - Năng lượng của mạch dao động
21    Sóng dừng - Sóng âm
22    Giao thoa sóng
23    Đại cương về sóng cơ - Phương trình sóng cơ
24    Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cững bức
25    Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
26    Năng lượng dao động điều hòa
27    Con lắc đơn
28    Con lắc lò xo
29    Một số dạng toán cơ bản về dao động điều hòa
30    Đại cương về dao động điều hòa
31    Momen động lượng - Đinh luật bảo toàn momen động lượng - Động năng của vật rắn
32    PT chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định
33    Phương trình động lực học - Momen quán tính

Link bài giảng : http://www.moon.vn/BaiGiang/BaiGiang.aspx?UserKey=hgvva1 (http://www.moon.vn/BaiGiang/BaiGiang.aspx?UserKey=hgvva1)