Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trannamlong trong 11:54:04 PM Ngày 03 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4174Tiêu đề: Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!
Gửi bởi: trannamlong trong 11:54:04 PM Ngày 03 Tháng Một, 2011
Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!(đáp án có trong link cuối bài viết)

(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/1-1.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/2-1.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/3.jpgv)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/4.jpgv)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/5.jpg)

Link xem đáp án: http://www.moon.vn/lophoc/viewKey.aspx?ChuyenDeID=868&UserKey=hgvva1 (http://www.moon.vn/lophoc/viewKey.aspx?ChuyenDeID=868&UserKey=hgvva1)


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!
Gửi bởi: trannamlong trong 11:59:12 AM Ngày 04 Tháng Một, 2011
Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!(đáp án có trong link cuối bài viết)

(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/1-1.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/2-1.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/3.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/4.jpg)
(http://i250.photobucket.com/albums/gg247/trannamlong/5.jpg)

Link xem đáp án: http://www.moon.vn/lophoc/viewKey.aspx?ChuyenDeID=868&UserKey=hgvva1 (http://www.moon.vn/lophoc/viewKey.aspx?ChuyenDeID=868&UserKey=hgvva1)


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 12:17:02 PM Ngày 04 Tháng Một, 2011
 %-)

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đưa bài về mạch dao đông lên trên diễn đàn.
Nhưng cho phép Lâm Nguyễn có ý kiến với bạn tẹo.
1. Phần bạn đưa lên, về cơ bản không rõ do đó ít người đọc bạn ạ, Lâm Nguyễn chưa nói đến chất lượng.
2. Mình thấy nó cũng nhiều, nhưng chưa hiệu quả.
Theo mình.
1 Nếu bạn có tài liệu nào hay, bạn gửi lên trên thư viện phần tài nguyên, sau đó bạn có thể giới thiệu đường dẫn, anh em nào muốn lấy về thì lấy.
2. Bạn có thể làm như thế này, nhưng bạn phải chọn câu nào theo bạn là hay và cơ bản bạn đánh, mỗi lần khoảng 5 câu như thế sẽ hay.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!
Gửi bởi: trannamlong trong 08:11:38 PM Ngày 04 Tháng Một, 2011
vì lần đầu gửi bài nên có chút thiếu sót...cảm ơn bạn đã chỉ dấn..mình sẽ tiếp thu  :D


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi - Mạch dao động - Đề 1 Có đáp án!
Gửi bởi: phạm văn hải trong 10:45:03 AM Ngày 05 Tháng Một, 2011
đọc sơ qua thấy câu 4 sai:
Chỉ có nguyên tắc thu mới dựa trên hiện tượng cộng hưởng, còn nguyên tắc phát thì không phải.