Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Trampro trong 10:47:00 PM Ngày 02 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4137Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trampro trong 10:47:00 PM Ngày 02 Tháng Một, 2011
Trong thí nghiệm Young , a = 1mm.D = 1m.Ta chiếu vào 2 khe đồng thời bức xạ [tex]\lambda 1[/tex] = 0.4 um và [tex]\lambda 2[/tex] , giao thoa trên màn người ta đếm được trong bề rộng L = 2.4 mm có tất cả 9 cực đại  của cả 2 bức xạ , trong đó có 3 cực đại trùng nhau , biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở 2 đầu.Giá trị của [tex]\lambda 2[/tex] là :
A.0.6 um       B. 0.65 um              C.0.545 um              D.0.5 um

 ho:) ho:) ho:) ho:) ho:) ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hongminh18 trong 11:29:47 PM Ngày 02 Tháng Một, 2011
Đầu tiên tính được i1=0,4 mm
                           n1=[tex]\frac{2,4}{2.0,4}[/tex]= 3
                           [tex]\Rightarrow[/tex] có 7 vân sáng của [tex]\lambda _{1}[/tex]
Vì có 3 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau nên tổng cộng có 12 vân sáng của 2 loại bức xạ suy ra số vân sáng của bức xạ [tex]\Rightarrow \lambda _{2}[/tex] là 5 vậy có 4[tex]i_{2}[/tex]
                            [tex]\Rightarrow i_{2}[/tex]= 0,6[tex]\mu m[/tex]
                            [tex]\Rightarrow \lambda _{2}[/tex]= 0,6[tex]\mu m[/tex]

                           Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trampro trong 11:43:43 AM Ngày 03 Tháng Một, 2011
thanks