Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyen van dat trong 07:37:20 AM Ngày 01 Tháng Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4123Tiêu đề: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: nguyen van dat trong 07:37:20 AM Ngày 01 Tháng Một, 2011
Bài này có thể cần đến nhiều hơn 108s. Tự bạn tìm kết quả nhé. Tôi xem có đúng không?
Một mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với năng lượng dao động là 2J. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của tụ tăng thêm 1J là 1ms. Hỏi trong 2 phút, mạch thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:42:51 PM Ngày 01 Tháng Một, 2011
Năng lượng của mạch là W = 2 J. Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên quanh giá trị W/2 với chu kỳ Tnl = T/2.
Vẽ giản đồ vec tơ ta suy ra thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của mạch tăng thêm 1J = W/2 là :
  tmin = Tnl/6 = t/12 = 10^(-3) s.
Vậy, trong 120 s, mạch thực hiện 120.10^3 (dao động).


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:13:07 PM Ngày 02 Tháng Một, 2011
Xin đính chính: tmin = T/12 = 10^(-3) s. => T = 12.10^(-3) s.
Vậy N = 120/12.10^(-3) = 10^4 dao động.


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: nguyen van dat trong 09:06:17 AM Ngày 04 Tháng Một, 2011
Cám ơn giaovienvatly đã có lời giải chính xác cho câu hỏi này. Thêm một bài nữa về mạch LC nhé: ( Bài này thì không cần nhiều thời gian như bài trước)
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn thuần cảm, một tụ C1 và một tụ xoay C2 mắc song song. Trong đó giá trị của C2 thay đổi từ 0 đến 0,005mF. Mạch này có thể chọn được sóng vô tuyến có tần số trong khoảng từ 20kHz đến 30kHz. Hỏi nếu tháo tụ C1 đi thì mạch này có thể chọn được sóng có tần số nhỏ nhất là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: been.2108 trong 09:34:57 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với năng lượng dao động là 2J. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của tụ tăng thêm 1J là 1ms. Hỏi trong 2 phút, mạch thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?
giải
Năng lượng của mạch là W = 2 J. Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên quanh giá trị W/2 với chu kỳ Tnl = T/2.
Vẽ giản đồ vec tơ ta suy ra thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của mạch tăng thêm 1J = W/2 là :
  tmin = Tnl/6 = t/12 = 10^(-3) s.
Vậy, trong 120 s, mạch thực hiện 120.10^3 (dao động).

Dạ cho e hỏi làm sao suy ra được "thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của mạch tăng thêm 1J = W/2 là :
  tmin = Tnl/6 " vậy ạ. e chưa biết cách dùng giản đồ cho trường hợp này. xin giải thích giúp e.


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: ODD trong 10:29:35 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
nhìn vào hình ta sẽ thấy W=2J thời gian ngắn nhất tăng 1 J sẽ là từ 0->T/12 (quét góc @)
 => T/12=1ms =>T => số DĐ toàn phần trong 2'


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai toan mach LC
Gửi bởi: been.2108 trong 10:40:49 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
vậy là tnl/12=T/24 chứ phải không ạ?