Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 01:05:07 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4058Tiêu đề: Giúp em bài toán này nha các anh.
Gửi bởi: Daniel Phung trong 01:05:07 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2010
Bài 1: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trong một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là
      A.  50                   B. 100                 C. 200                      D. 400
Bài 2: Một sợi dây thép AB dài 41cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B tự do. Kích thích dao động cho dây nhờ một nam châm điện với tần số dòng điện 20Hz, vận tốc truyền sóng trên dây 160 cm/s. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và số điểm bụng sóng là:
A. 11 nút, 10 bụng.   B. 11 nút, 11 bụng.   C. 21 nút, 21 bụng.   D. 21 nút, 20 bụng.


Và 1 vấn đề: Chứng minh chu kì trùng phùng của 2 con lắc là T=(T1.T2)/(T1 - T2)
Cảm ơn các anh


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán này nha các anh.
Gửi bởi: le tan hau trong 07:27:27 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2010
Bài 1: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trong một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là
      A.  50                   B. 100                 C. 200                      D. 400
Bài 2: Một sợi dây thép AB dài 41cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B tự do. Kích thích dao động cho dây nhờ một nam châm điện với tần số dòng điện 20Hz, vận tốc truyền sóng trên dây 160 cm/s. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và số điểm bụng sóng là:
A. 11 nút, 10 bụng.   B. 11 nút, 11 bụng.   C. 21 nút, 21 bụng.   D. 21 nút, 20 bụng.


Và 1 vấn đề: Chứng minh chu kì trùng phùng của 2 con lắc là T=(T1.T2)/(T1 - T2)
Cảm ơn các anh
Bài 1: Vì tần số dòng là 50Hz có nghĩa dòng điện thực hiện 50 dao đông trong 1s, một dao động có 2 lần dòng điện có giá trị 1A và -1 A. nên có 200 lần có độ lớn dòng điện là 1A đúng rồi.
bài 2: tần số dòng điện là 20hz. Trong một chu kỳ dòng điện sẽ đảo chiều nên Nam châm điện đảo cực và hút dây thép 2 lần. Do đó tần số sóng là 40hz.
Áp dụng công thức. l = [tex]\lambda[/tex]/4 + k[tex]\lambda[/tex]/2 ta thu được kết quả như em có. ( k = 20) nghĩa là 21 nút và 21 bụng.
Tuy nhiên bài này không thực tế lắm vì khó lòng thực hiện thí nghiệm như thế.
- Việc chứng minh này cũng dễ thôi : gọi t là thời gian con hai con lắc lập lại trạng thái
t = n1 .T1=n2T2 từ công thức này em tự chứng minh tiếp nhé tôi.
Chúc thành công.
Nếu bí mai tôi giải cho.