Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tenk099 trong 03:55:56 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3873Tiêu đề: làm sao bây giờ ta?
Gửi bởi: tenk099 trong 03:55:56 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2010
mọi người ơi làm sao phân biệt dc phản ứng tự oxh-khử và phản ứng oxh khử nội phân tử. giúp tớ với [-O<


Tiêu đề: Trả lời: làm sao bây giờ ta?
Gửi bởi: thodencnt trong 01:42:57 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2011
1.Phản ứng oxi hoá khử : là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng; hay còn gọi là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.
2.Loại phản ứng oxi hoá nội phân tử : Chất oxi hoá và chất khử ở trong cùng một chất . Chúng có thể là các nguyên tử, ion hay các nguyên tố khác nhau hoặc các nguyên tử hay ion của cùng một nguyên tố nhưng có vai trò khác nhau trong cùng một chất.

 ~O)