Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 02:57:55 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3743Tiêu đề: Chuyển: Bài toán về giao thoa sóng âm.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 02:57:55 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2010
Chủ đề này đã chuyển tới LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?board=57).

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3742.0