Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tenk099 trong 04:35:49 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3691Tiêu đề: cho em hoi cai nay voi
Gửi bởi: tenk099 trong 04:35:49 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2010
hợp chất X mạch hở có công thức C4H9NO2. cho 10.3 g X tac dung vứa đủ với dd NaOH tạo thành 1 chât khí Y và dd Z khí Y nặng hơn khôn khí  làm giấy quỳ tím chuyên màu xanh dd Z có khả năng làm mất màu nước brom .cô cạn ddZ thu duọc m(g) muối khan tìm m
A.8.2     B:10.8   C:9.4   D;9,6 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<  Xin cam ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: cho em hoi cai nay voi
Gửi bởi: Nguyễn Phạm Hằng Ny trong 11:59:30 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2010
    Chào 099.
        C4H9N02 là 1 Aminoaxit,
            . Y làm giấy quỳ tím chuyển sang xanh => NH3 ( or amin )
            . Vì Z có khả năng làm mất màu Br => có liên kết đôi
        C3H5C00NH4   + Na0H    => C3H5C00Na   +  NH3  + H20
            => m = ....
             ...Rmc !


Tiêu đề: Trả lời: cho em hoi cai nay voi
Gửi bởi: tenk099 trong 04:03:22 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2010
NH3 làm sao nwangj hơn không khí dc, chat đo phải có công thức là CH3COONH3C2H3 theo phương trình
                 
             CH3COONH3C2H3  +Naoh  >>  CH3COONA +C2h3NH2  +H20