Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: kim_dang_91 trong 03:36:13 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3590Tiêu đề: Tìm cực trị của hàm số này giúp mình?
Gửi bởi: kim_dang_91 trong 03:36:13 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2010
y = x4 - 4x3 - 24x2 + 48x - 3

Bài nì phai đạo hàm cấp 2 hay là cho y' = 0 tìm x roi lập bảng biến thiên vay mí bạn?

Vài bài tìm cực trị lượng giác, thich thi giải dùm mình lun nha  :D
y = sin2x
y = cosx - sinx
y = sin2x
y = cos2x
y = x - sin2x + 2

Thanks nhìu