Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tenk099 trong 12:49:48 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3531Tiêu đề: ci bai chi ma khó ri trời?
Gửi bởi: tenk099 trong 12:49:48 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2010
để 8.4 g bột sắt trong không khí thu dc chất rắn X . Cho X vào dung dịch HNO3 thu dc 3.36 lit hh khí NO vs NO2 (dktc). Vậy số mol HNO3 fanr ứng là
A. 0.45    B.0.55   C.0.6   D.0.65


Tiêu đề: Trả lời: ci bai chi ma khó ri trời?
Gửi bởi: Nguyễn Phạm Hằng Ny trong 11:56:08 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2010
    Chào 099
   
để 8.4 g bột sắt trong không khí thu dc chất rắn X .
   Có nghĩa là Fe tác dụng với O2  => chất rắn X có thể bao gồm hh : FeO, fe2O3, Fe3O4, or Fe dư, ( hay có thể nói chất rắn X: là FexOy ), Ta ko cần để ý chất rắn X bao gồm những chất gì, Bởi khi hh X tác dụng với HNO3 thì Fe luôn về Fe^3+
  => Áp dụng Tổng nhường = tổng nhận để làm
  ( Chú ý có cả quá trình khử O2 đơn chất về O2 trong hợp chất)
     mong 099 học tốt
   Rmc !!
9