Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tenk099 trong 10:06:46 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3525Tiêu đề: moi nguoi giup em bai nay voi.trăm sự nhờ mọi người nha
Gửi bởi: tenk099 trong 10:06:46 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2010
con lac lo xo treo thẳng đứng dao đọng đièu hòa với tần số f=2.5 hz và biên độ A=2cm tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiều của lo xo là?  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi giup em bai nay voi.trăm sự nhờ mọi người nha
Gửi bởi: tengrimsss trong 11:02:30 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2010
[tex]\large \omega =2 \pi f[/tex]

[tex]\Delta l= \frac{g}{ \omega ^{2}} \Rightarrow \Delta l= \frac{g}{(2 \pi f)^{2}}[/tex]

[tex]F_{max}= k( \Delta l +A)[/tex]

  Nếu [tex]\Delta l \leq A \Rightarrow F_{min} = 0[/tex]
        [tex]\Delta l \geq A \Rightarrow F_{min} = k( \Delta l -A)[/tex]


[tex]\Rightarrow \frac{F_{max}}{F_{min}} = \frac{k( \Delta l + A)}{k( \Delta l -A)} = \frac{ \frac{g}{(2 \pi f)^{2}}+A}{ \frac{g}{(2 \pi f)^{2}-A}}[/tex]

Bạn thay số vào là ra, :D