Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: nh0cxuls trong 09:30:55 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3417Tiêu đề: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài lý 8 với!
Gửi bởi: nh0cxuls trong 09:30:55 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Mọi người ơi! em có mấy bài lý không khó lắm.Nhưng bây giờ không có thời gian để chữa.Mọi người chữa hộ em với.3h chiều nay em phải trả bài rồi.Có 3 bài thôi!Cảm ơn mọi người nhiều
Bài 1:Hai thành phố A,B cách nhau 300km.Cungf một lúc ô tô xuất phái từ A với vận tốc 55km/h,xe máy cd từ B với vận tốc 45km/h ngược chiều với ô tô
a)Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau?
b)Nơi gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu km?
Bài 2:Một canô xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ,đi ngược dòng từ B đến A hết 4 giờ.Biết khúc sông AB dài 48km.Tính vận tốc của canoo đối với nước yên lặng và vận tốc của dòng nước.
Bài 3: Một ống nhôm chữ U hai nhánh như nhau bên trong có chứa nước.Nguời ta đổ vào nhánh phải một cột dầu hoả có chiều cao h=20cm.Xác định độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh.biết trọng lượng riêng của nước 10.000n/m3,của dầu là 8000N/m3
Giúp em với nhé mọi người!cảm ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 09:59:20 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 1:Hai thành phố A,B cách nhau 300km.Cungf một lúc ô tô xuất phái từ A với vận tốc 55km/h,xe máy cd từ B với vận tốc 45km/h ngược chiều với ô tô
a)Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau?
b)Nơi gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu km?
GRIM
Phương trình chuyển động của hai xe lần lượt là: 55x, 300-45x
Khi hai xe gap nhau tức: 55x=300-45x=> x=3h
a) Vậy sau 3gio 2 xe sẽ gạp nhau
b)Gặp nhau tại nơi cách thành phố A la 55*x=55*3=165KM
Have NICE! =))


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: nh0cxuls trong 10:04:08 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 1:Hai thành phố A,B cách nhau 300km.Cungf một lúc ô tô xuất phái từ A với vận tốc 55km/h,xe máy cd từ B với vận tốc 45km/h ngược chiều với ô tô
a)Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau?
b)Nơi gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu km?
GRIM
Phương trình chuyển động của hai xe lần lượt là: 55x, 300-45x
Khi hai xe gap nhau tức: 55x=300-45x=> x=3h
a) Vậy sau 3gio 2 xe sẽ gạp nhau
b)Gặp nhau tại nơi cách thành phố A la 55*x=55*3=165KM
Have NICE! =))
cảm ơn bạn nhiều nhé!nhưng forum không có nút thanks thì phải.hj
Giải giúp mình mấy bải kia lun đi


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 10:07:49 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 2:Một canô xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ,đi ngược dòng từ B đến A hết 4 giờ.Biết khúc sông AB dài 48km.Tính vận tốc của canoo đối với nước yên lặng và vận tốc của dòng nước.
GRIM
Gọi vận tốc của canoo và dòng nước lần lượt là v1 và v2
Theo công thức cộng vận tốc có
-Khi cano di xuôi dong có vận tốc tương đối so với bờ là: v1+v2
    gọi t1 là thời gian đi từ A đến B có: t1*(v1+v2)=48 (1)
-khi cano di ngược dòng có vận tốc tương đối so với bờ là: v1-v2
    gọi t2 là thời gian đi từ B đến A có: t2*(v1-v2)=48 (2)
Giải hệ 1 và 2 được: v1=14km/h
                            v2=2km/h
Have NICE


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 10:08:07 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Trích dẫn
cảm ơn bạn nhiều nhé!nhưng forum không có nút thanks thì phải.hj
Có nút khen một cái đó


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 10:08:31 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Đang định giải thì tengrimsss giải mất :))


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 10:16:43 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Anh Trần Triệu Phú giải bài tạp 3 đi
em wen không nhớ, học lâu quá rồi ah  :-\


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: nh0cxuls trong 10:17:42 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 2:Một canô xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ,đi ngược dòng từ B đến A hết 4 giờ.Biết khúc sông AB dài 48km.Tính vận tốc của canoo đối với nước yên lặng và vận tốc của dòng nước.
GRIM
Gọi vận tốc của canoo và dòng nước lần lượt là v1 và v2
Theo công thức cộng vận tốc có
-Khi cano di xuôi dong có vận tốc tương đối so với bờ là: v1+v2
    gọi t1 là thời gian đi từ A đến B có: t1*(v1+v2)=48 (1)
-khi cano di ngược dòng có vận tốc tương đối so với bờ là: v1-v2
    gọi t2 là thời gian đi từ B đến A có: t2*(v1-v2)=48 (2)
Giải hệ 1 và 2 được: v1=14km/h
                            v2=2km/h
Have NICE

CẢm ơn bác nhiều nhé!nhưng em bấm vào khen lần 2 nó lại lên cái gì kâm 1 giờ ý


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: thanhthanhthanh trong 10:19:24 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Ai kêu khen 2 lần liên tục chi


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: nh0cxuls trong 10:23:58 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Ai kêu khen 2 lần liên tục chi
Hi! ai biết đâu.newbie mà


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 10:40:34 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 3: Một ống nhôm chữ U hai nhánh như nhau bên trong có chứa nước.Nguời ta đổ vào nhánh phải một cột dầu hoả có chiều cao h=20cm.Xác định độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh.biết trọng lượng riêng của nước 10.000n/m3,của dầu là 8000N/m3
GRIM
Em vẽ cài hinh ra nha, sau đó xet điểm A bất kì nằm trong mặt phân cách giữa dầu và nước ở nhánh phái, sau đó kẻ song song sang nhánh trái( nhánh chứa nước) ta  được điểm B hai điểm này sẽ chịu áp suất như nhau
Cụ thể như sau:
- Áp suất tại điểm A là: [tex]P_{DA}[/tex]=[tex]P_{a}[/tex]+[tex]\rho _{D}[/tex]*h       

- Áp suất tại điểm B là: [tex]P_{NB}[/tex]=[tex]P_{a}[/tex]+[tex]\rho _{N}[/tex]*[tex]h _{N}[/tex]
                         Trong đó: [tex]P_{a}[/tex] là áp suất khí quyển
                                       [tex]h _{N}[/tex] là độ chênh lệch cột nước ở 2 nhánh
Áp suất tại A bằng áp suất tại B nên có:

[tex]P_{DA}[/tex]= [tex]P_{NB}[/tex] =>[tex]h _{N}[/tex]=[tex]\frac{\rho _{D}*h}{\rho _{N}}[/tex]=0,16met
Tức là độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh là 16 cm :D
 

Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 10:59:13 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Lớp 8 lấu lắc rồi, sợ wen, tui giải rồi kiểm tra lại đáp án nhé
Trích dẫn
Bài 3: Một ống nhôm chữ U hai nhánh như nhau bên trong có chứa nước.Nguời ta đổ vào nhánh phải một cột dầu hoả có chiều cao h=20cm.Xác định độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh.biết trọng lượng riêng của nước 10.000n/m3,của dầu là 8000N/m3

Hình vẽ tạm

|  |          |..|
|  |          |  |
|..|          |  |
|  |          |..|
|  |______|  |
|_____*____|

Xét Một điểm A dưới đáy (*)
Ta có phương trình cân bằng áp suất
[tex]{\rho }_{nc}gh_{nc-trai}= {\rho }_{nc}gh_{nc-phai}+{\rho }_{dau}gh_{dau-phai}[/tex]
[tex]{\rho }_{nc}g(h_{nc-trai}-h_{nc-phai})={\rho }_{dau}gh_{dau-phai}[/tex]
[tex]{\rho }_{nc}(h_{nc-trai}-h_{nc-phai})={\rho }_{dau}.20[/tex]
[tex]10000(h_{nc-trai}-h_{nc-phai})=8000.20[/tex]
vậy đô chênh lệch mực nước là
[tex](h_{nc-trai}-h_{nc-phai})= 16cm[/tex]

độ chênh lệch độ cao 2 cột là

[tex]h_{dau}-(h_{nc-trai}-h_{nc-phai})=20-16=4cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 11:00:24 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
úi, trong khi hì hục gõ thì  tengrimsss đã giải rùi, thất lễ wa


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: nh0cxuls trong 11:30:47 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Bài 3: Một ống nhôm chữ U hai nhánh như nhau bên trong có chứa nước.Nguời ta đổ vào nhánh phải một cột dầu hoả có chiều cao h=20cm.Xác định độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh.biết trọng lượng riêng của nước 10.000n/m3,của dầu là 8000N/m3
GRIM
Em vẽ cài hinh ra nha, sau đó xet điểm A bất kì nằm trong mặt phân cách giữa dầu và nước ở nhánh phái, sau đó kẻ song song sang nhánh trái( nhánh chứa nước) ta  được điểm B hai điểm này sẽ chịu áp suất như nhau
Cụ thể như sau:
- Áp suất tại điểm A là: [tex]P_{DA}[/tex]=[tex]P_{a}[/tex]+[tex]\rho _{D}[/tex]*h       

- Áp suất tại điểm B là: [tex]P_{NB}[/tex]=[tex]P_{a}[/tex]+[tex]\rho _{N}[/tex]*[tex]h _{N}[/tex]
                         Trong đó: [tex]P_{a}[/tex] là áp suất khí quyển
                                       [tex]h _{N}[/tex] là độ chênh lệch cột nước ở 2 nhánh
Áp suất tại A bằng áp suất tại B nên có:

[tex]P_{DA}[/tex]= [tex]P_{NB}[/tex] =>[tex]h _{N}[/tex]=[tex]\frac{\rho _{D}*h}{\rho _{N}}[/tex]=0,16met
Tức là độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh là 16 cm :D
Anh ơi cho em hỏi!PDA và cái gì và PND là cái gì ạ
em vẫn chưa hiểu lắm
 


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 02:42:33 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Trời: PDA là áp suất dầu tại điểm A, điểm phân cách đó
       PDN là áp suất nước tại điểm B có cùng độ cao tính từ mặt sàn hay đáy ống đấy


Tiêu đề: Trả lời: Help Me! Nước đến chân em rồi.Mọi người giải nhanh hộ em mấy bài l
Gửi bởi: tengrimsss trong 03:29:00 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2010
Em nhìn hình vẽ này này:
http://www.mediafire.com/i/?ab8j0fr8joa3f92 (http://www.mediafire.com/i/?ab8j0fr8joa3f92)
Em download mo ra ma xem
Have NICE