Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zkakaz trong 10:44:29 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3389



Tiêu đề: giải thích công thức chu kỳ T ???
Gửi bởi: zkakaz trong 10:44:29 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2010
Vấn đề của em là thế này
khi thang máy đi lên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều thì ,chu kỳ T đuọc tính theo công thức

        T=2*pi*căn(l/(a+g))
em thắc mắc là khi đi ên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều thì vecto gia tốc a hướng lên,trong lúc đó vecto g hướng xuống
nhưng trong công thức trên lại mang dấu "+" , thế là sao???????


Tiêu đề: Trả lời: giải thích công thức chu kỳ T ???
Gửi bởi: tonnypham trong 09:35:29 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2010
a quáng tính mà ............. Fqt= -a.m (vecto).


Tiêu đề: Trả lời: giải thích công thức chu kỳ T ???
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 09:30:43 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2010
Mình giải thích này không biết đúng không nữa, vì lâu wa --> wên :))
Theo công thức cộng gia tốc thôi

[tex]T=2\pi \sqrt{l/(a_{t})}[/tex]
[tex]\vec{a_{t}}=\vec{a}+\vec{g}[/tex]
Như vậy bản chất a+g trong công thức tính T là tổng các giá trị đại số (sau khi chiếu các vecto lên chiều dương hướng theo hướng của g - hướng xuống)

g luôn hướng xuống --> +g

Xét một vài trường hợp cụ thể:

-Thang máy đi lên nhanh dần đều: a cùng hướng v -> a hướng lên--> -a
Như vậy trong công thức trên, ta sẽ có là (-a+g)

- Thang máy đi lên chậm dần đều: a ngược hướng v -> a hướng xuống--> +a
Như vậy trong công thức trên, ta sẽ có là (+a+g)

Tương tự bạn làm trường hợp than máy đi xuống, nhố rằng nhanh dần đều thì a cùng chiều v, chậm dần đều thì a ngược chiều v

Như vậy công thức tính chu kỳ trên được vận dụng với a là giá trị đại số của gia tốc than máy. Tùy trường hợp mà mình xem nó cùng chiều hay ngược chiều với vecto g (hướng xuống hay hướng lên) để mà suy ra a sẽ mang giá trị dương hay âm.

Các bạn luyện quen tay có thể rút ra dc những cách nhớ nhanh hơn nữa :)

(mấy đại lượng in đậm là vecto đó :) )