Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: volkhung7 trong 08:53:54 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3381Tiêu đề: 1.Tìm đường tiệm cận-2.Giải phương trình
Gửi bởi: volkhung7 trong 08:53:54 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2010
Cho hỏi nhé:

1/ Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

y = [tex]\frac{\sqrt{x^{2}-3x+2}}{x-2}[/tex]

Không khó lắm nhưng có vài chỗ rắc rối, giải đi sẽ biết  mdc-)

2/ Giải phương trình sau:

[tex]\sqrt{x^{2}+15}=3x-2+\sqrt{x^{2}+8}[/tex]

Dùng phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất.
Các bạn giúp nhé, câu 2 mình giải không nổi, chẳng biết đề có sai không nữa, hay thật giải không được là đổi cho đề sai  :-((
Tiêu đề: Trả lời: 1.Tìm đường tiệm cận-2.Giải phương trình
Gửi bởi: ngudiem111 trong 10:25:59 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2010
Cho hỏi nhé:
 
1/ Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

y = [tex]\frac{\sqrt{x^{2}-3x+2}}{x-2}[/tex]

Không khó lắm nhưng có vài chỗ rắc rối, giải đi sẽ biết  mdc-)

2/ Giải phương trình sau:

[tex]\sqrt{x^{2}+15}=3x-2+\sqrt{x^{2}+8}[/tex]
Bài 2.
pt<=> [tex]\sqrt{x^{2}}-\sqrt{x^{2}+8}=3x-2 , x>2/3 do VT >0[/tex]
xét hàm số f(x) ở vế trái. Tính f'(x); giải pt f'(x) = 0
Lập bảng biến thiên . suy ra f(x) nghịch biến trên khoảng (2/3; +&)
Còn vế phải dễ thấy là hàm đồng biến
Vậy nghiệm của pt (nếu có ) là duy nhất. Nhẩm nghiệm  x = 1
Bài 1 là bài toán giới hạn thôi. Bạn nhớ khi x-> -& thì đưa ra khỏi căn phải để -x . Đáp số x=2 là tiệm cận đứng.
Có hai tiệm cận ngang là y = -1 và y=1


Dùng phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất.
Các bạn giúp nhé, câu 2 mình giải không nổi, chẳng biết đề có sai không nữa, hay thật giải không được là đổi cho đề sai  :-((