Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: volkhung7 trong 08:42:12 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3378Tiêu đề: Vài câu hỏi căn bản hóa học hữu cơ
Gửi bởi: volkhung7 trong 08:42:12 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2010
Có mấy câu này, ai học rùi mà không trả lời được là không được đâu nghen, trong sách giáo khoa cả, ấy mà mình cũng không chắc lắm, hỏi mọi người xem sao  m:)

Câu 1: Hãy điền tên 2 loại đồ uống vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Trừ nước ra, thành phần chính của... và... là chất vô cơ.
b) Trừ nước ra, thành phần chính của... và... là chất hữu cơ.

Câu 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
a ) Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: tên thông thường, tên gốc - chức và tên thay thế.
b ) Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc - chức.
c ) Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống.
d ) Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế.

Câu 3: Đọc tên thay thế của chất sau: Cl3C-CHCl2

Rảnh tay giúp một tí nhé, thanks.  m:-*