Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamxuanan92 trong 03:18:23 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3367Tiêu đề: Tính chu kì bán rã
Gửi bởi: phamxuanan92 trong 03:18:23 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2010
khảo sát độ phóng xạ cảu một mẫu chất người ta thấy: lần thứ nhất, trong 1 phút có 400 hạt bị rã. lần thứ 2, sau lần thứ nhất 4 giờ, cũng trong 1 phút chỉ có 100 hạt nhân bị phân rã. Chu kì bán ra của chất đó=?
tính nhanh hộ mình bài này với nhe, nhớ ghi giõ cánh giải bạn nhớ
thanks cả nhà nhiều ^-^ ^-^ :D :D [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Tính chu kì bán rã
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 05:18:38 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2010
Lần 1: Gọi độ phóng xạ là Ho ta có Ho= 400/60= 20/3 phân rã/s
Lấn 2:  Gọi độ phóng xạ là H ta có H= 100/60 =5/3 phân rã/s
Áp dụng công thức H=Ho.2^(-t/T)
Suy ra T=2 h.


Tiêu đề: Trả lời: Tính chu kì bán rã
Gửi bởi: khanhhuyen trong 06:36:38 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2010
Bài này thuộc dạng bài toán về máy đếm xung..., Ngoài cách trên thì còn có cách khác ,
    ta có [tex]\Delta N1 = No1\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =400[/tex]         (1)

             [tex]No2 = No1\times e^{-\lambda t}[/tex]

             [tex]\Delta N2 = No1\times e^{-\lambda t2}\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =100[/tex]    (2)
   lập tỉ số (1)/(2)  => T
   TkS...


Tiêu đề: Trả lời: Tính chu kì bán rã
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 07:32:37 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2010
Bài này thuộc dạng bài toán về máy đếm xung..., Ngoài cách trên thì còn có cách khác ,
    ta có [tex]\Delta N1 = No1\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =400[/tex]         (1)
uhm!! mình xin đính chính lại chỗ này tí xíu , thiếu số 2  :D
             [tex]No2 = No1\times e^{-\lambda t2}[/tex]

             [tex]\Delta N2 = No1\times e^{-\lambda t2}\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =100[/tex]    (2)
   lập tỉ số (1)/(2)  => T
   TkS...
   Cái này là bài toán thuộc dạng về máy đếm xung , nhưng đó là trong thời gian t1 << t2 ( nhỏ hơn rất nhìu so với t2 ) ,
   Còn nếu như t1< t2 thì cái chỗ này ...
     

             [tex]No2 = No1\times e^{-\lambda t}[/tex]

             
   thì là như thế này ...
           [tex]\Delta No2 = No1\times e^{-\lambda (t+t2)}[/tex]
 
   Tks... :)


Tiêu đề: Trả lời: Tính chu kì bán rã
Gửi bởi: doanhk26aly trong 09:57:10 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2010
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 
Lần 1: Gọi độ phóng xạ là Ho ta có Ho= 400/60= 20/3 phân rã/s
Lấn 2:  Gọi độ phóng xạ là H ta có H= 100/60 =5/3 phân rã/sÁp dụng công thức H=Ho.2^(-t/T).
Độ phóng xạ có giá trị thay đổi theo tg t( phụ thuộc vào lượng chất pxạ).
Trong 1phút có 400 hạt bị phân rã thì đó là [tex]\Delta N[/tex]( số hạt bị phân rã trong tg t
Giải như sau mới đúng bản chất:(trích)
   
Bài này thuộc dạng bài toán về máy đếm xung..., Ngoài cách trên thì còn có cách khác ,
    ta có [tex]\Delta N1 = No1\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =400[/tex]         (1)

             [tex]No2 = No1\times e^{-\lambda t}[/tex]

             [tex]\Delta N2 = No1\times e^{-\lambda t2}\times ( 1 - e^{-\lambda t1} ) =100[/tex]    (2)
   lập tỉ số (1)/(2)  => T
   TkS...