Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: trumkts trong 11:14:20 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3364Tiêu đề: ai giải ra đc
Gửi bởi: trumkts trong 11:14:20 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2010
giải bất phương :
[tex]\frac{log_{3}(x+1)^{2}-log_{4}(x+1)^{3}}{x^{2}-5x+6}>0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: ai giải ra đc
Gửi bởi: trumkts trong 11:37:00 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2010
đáp án bpt :
cosx=0
cos(x- pi/6)=cos3x giải tiếp >>>>>>>>>>>>Ra