Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 06:38:48 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3329Tiêu đề: 2 câu TN về sóng cơ???
Gửi bởi: hongminh18 trong 06:38:48 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2010
Các bạn chọn đáp án nào ???
1. Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường :
     A. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và chu kì sóng.
     B. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và năng lượng sóng.
     C. Chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường như mật độ vật chất, độ đàn hồi và nhiệt độ của môi trường.
     D. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và cường độ sóng.
2. Hai âm thanh khác nhau là do :
     A. khác nhau về tần số.
     B. độ cao và độ to khác nhau.
     C. tần số và biên độ của các họa âm là khác nhau.
     D. Có số lượng và cường độ của các họa âm khác nhau.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu TN về sóng cơ???
Gửi bởi: tuan1024 trong 07:11:10 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2010
1: C
2: C