Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: trumkts trong 09:32:15 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3324Tiêu đề: help me please !!!! maths erro
Gửi bởi: trumkts trong 09:32:15 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2010
 tìm m để (2-m)sinx +1 -2m= 0 có đúng 2 nghiệm x thuộc [0;pi]