Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: kim_dang_91 trong 08:16:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3320Tiêu đề: Bài tập Lý 11 cảm ừng từ trong ống dây hình trụ?
Gửi bởi: kim_dang_91 trong 08:16:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2010
số vòng dây N = 400 vòng. Chiều dài sợi dây L'= 0,04m. Đường kính mỗi vòng dây d=0,04m. Cường độ dòng dien I = 6V. Tính độ lớn cảm ứng từ B = ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý 11 cảm ừng từ trong ống dây hình trụ?
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:22:07 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2010

số vòng dây N = 400 vòng. Chiều dài sợi dây L'= 0,04m. Đường kính mỗi vòng dây d=0,04m. Cường độ dòng dien I = 6V. Tính độ lớn cảm ứng từ B = ?

dài của sợi dây bằng đượng kính của ống dây là sao?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý 11 cảm ừng từ trong ống dây hình trụ?
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 01:00:39 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2010
kì lạ quá
chắc viết nhầm, L'=4m