Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoctiukenvin1994 trong 05:37:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3289Tiêu đề: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: nhoctiukenvin1994 trong 05:37:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2010
các bạn thử tìm ra chỗ sai của bài chứng minh này nha :D
 CHO a = b chứng minh 1 = 2 :P
 ta có : a=b
<=> a - 2a = b - 2b
<=> a -b = 2a - 2b
<=> a - b = 2(a - b)
<=> 1 = 2


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: tuan1024 trong 07:54:55 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2010
các bạn thử tìm ra chỗ sai của bài chứng minh này nha :D
 CHO a = b chứng minh 1 = 2 :P
 ta có : a=b
<=> a - 2a = b - 2b
<=> a -b = 2a - 2b
<=> a - b = 2(a - b)
<=> 1 = 2

chỗ này này, màu đỏ ý
a = b >> a - b = 0
a - b = 2a - 2b
<=> a - b = 2( a - b )
=> 0 = 2     


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: fiend_VI trong 08:04:57 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2010
Vớ vẩn thế nhỉ? a-b = 0 mà vẫn rút gọn 2 vế được! =))
Học lại toán sơ cấp đi


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: nhoctiukenvin1994 trong 08:50:40 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2010
Vớ vẩn thế nhỉ? a-b = 0 mà vẫn rút gọn 2 vế được! =))
Học lại toán sơ cấp đi
thì như vậy mình mới đố các bạn,


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 08:32:48 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2010
Cái này cho chị làm thử sao nha
     Giả sử a=b         (1)
Ta nhân 2 vế cho a , khi đó (1)<=> a^2= a*b
Ta trừ 2 vế cho b^2 , khi đó (1)<=> a*a - b*b = a*b - b*b
                                           <=> (a-b)(a+b)=b*(a-b)
                                           <=> a+b=b       (2)
                                vì a=b nên (2)<=> 2b=b
                                              => 2=1 suy ra ..hình như điều đã được chứng minh  :D
(Ngoài lề xíu : chị có nhớ trước kia chị đã có nghe 1 bài hát có tên là , ờ hình như là bài có tựa đề :
    " 2+1 =0 " thì phải . mới đầu nghĩ , ủh tại sao 2+1 lại =0 , nếu nghĩ theo nghĩa bóng thì đúng còn theo nghĩa đen thì sai , giờ nhoc 1994 cho ra cái này , giờ mới thấy công nhận nó đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng  :D


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: tuan1024 trong 03:31:14 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2010
Cái này cho chị làm thử sao nha
     Giả sử a=b         (1)
Ta nhân 2 vế cho a , khi đó (1)<=> a^2= a*b
Ta trừ 2 vế cho b^2 , khi đó (1)<=> a*a - b*b = a*b - b*b
                                           <=> (a-b)(a+b)=b*(a-b)
                                           <=> a+b=b       (2)
                                vì a=b nên (2)<=> 2b=b
                                              => 2=1 suy ra ..hình như điều đã được chứng minh  :D

hài nhỉ =))

a=b
>>  a*a - b*b = a*b - b*b <=> 0=0
<=> (a-b)(a+b)=b*(a-b) <=> 0=0
=> a+b=b          =))
o=0 mà bạn rút ra dc a+b=b thì ptay
chỗ màu đỏ là của mình, còn đên là của bạn như trên ấy nhá


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 04:07:50 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2010

hài nhỉ =))

a=b
>>  a*a - b*b = a*b - b*b <=> 0=0
<=> (a-b)(a+b)=b*(a-b) <=> 0=0
=> a+b=b          =))
o=0 mà bạn rút ra dc a+b=b thì ptay
chỗ màu đỏ là của mình, còn đên là của bạn như trên ấy nhá
[/quote]
hic, công nhận hài thiệt  :D
Nhưng với yêu cầu của bài cho a=b . Mình chỉ thêm hoặc bớt các số liẹu cần thiết để a=b kia trở thành a+b=b và có thể chứng minh được 2=1
Nếu như 1024 quá " nguyên tắc " trong quá trình cách giải thì nó sẽ chẳng bao giờ ra kết quả 1=2 . vì bởi lẽ cứ theo " nguyên tắc " thì số 1 ai đời lại bằng số 2 bao giờ ???!!!!. 1024 thấy vô lý ko , nếu theo " nguyên tắc" thì vô lý đó. nhưng nếu sử dụng " luật rừng " thì bik đâu sẽ đúng :D
Để đã cho giả thiết : a=b. nếu theo " nguyên tắc" thì hiển nhiên khi ta thêm hoặc bớt 1 số liệu nào đó thì khi ta chuyển vế thì hiển nhiên ta luôn nhận kết quả ở vế phải bằng 0, nếu như thế đâu còn có gì để nói và nếu như thế thì chẳng chứng minh được điều trên
Nhưng nếu trong quá trình làm ta đừng " suy nghĩ" và đừng thế a=b ấy vào từng bước của pt ( cứ nếu như thế a vào b thì hiển nhiên các vế đều bằng 0 rùi ) thì ta sẽ thu được kết quả là a+b=b , lúc ấy ta hãy thực sự " nghĩ " về giả thuyết trên và đưa nó vào và suy ra 2=1
Nếu xét về toán học , thì nó đúng là cực cực kỳ vô lý .... Nhưng ở đây ta cho ra bớt cái " giới hạn " của toán học , thì nói theo kiẻu " mê tín" thì chắc ...
Mà thui, chấm hết...
chữ ở trong bảng là của 1024 còn chữ màu tím là của mình ấy nhá , hì


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 04:27:10 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2010
các bạn thử tìm ra chỗ sai của bài chứng minh này nha :D
 CHO a = b chứng minh 1 = 2 :P
 ta có : a=b
<=> a - 2a = b - 2b
<=> a -b = 2a - 2b
<=> a - b = 2(a - b)
<=> 1 = 2

chỗ này này, màu đỏ ý
a = b >> a - b = 0
a - b = 2a - 2b
<=> a - b = 2( a - b )
=> 0 = 2     
Nếu như 1024 nói thì ta thử xét bài của 1994 thử nha ....
Nếu như vậy thì a-b=2a-2b     <=> 0=0
                 <=> a-b=2(a-b)     <=>0=0
Đó, nếu như ta cứ dựa vào giả thiết và thế a=b vào từng bước thì hiển nhiên cả 2 vế = 0 và cũng hiển nhiên chẳng thể để đến bước cuối cùng lại có 0=2 , vô lý chưa ...
cái vấn đề ở đây là bài của 1944 đã làm tới bước cuối cùng , và chính ở bước cuối cùng này ta áp dụng a=b và bỏ qua mọi cái " nguyên tắc " như trên thì nó mới có thể ra cái kết quả là 0=2
và như thế đó là chỗ sai của cách chứng minh, nghĩa là 1944 chưa thêm hoặc bớt đúng số liệu để nó trở thành 1=2 :D


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 04:32:03 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2010
Vớ vẩn thế nhỉ? a-b = 0 mà vẫn rút gọn 2 vế được! =))
Học lại toán sơ cấp đi
thì như vậy mình mới đố các bạn,
Chắc ý của 1994 là ở chỗ đó, có thể bỏ qua ...toán sơ cấp chăng ???!!!! Như thế " Thì mình mới đố các bạn, " uhm, thì như thế mói gọi là câu đố chứ, đã câu đố thì luôn có cái " mẹo" và ít khi theo 1 nguyên tắc nào cả , và nói tóm lại nó chính là câu đố  :D


Tiêu đề: Trả lời: cho a= b chứng minh 1= 2
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 04:30:58 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2010
các bạn thử tìm ra chỗ sai của bài chứng minh này nha :D
 CHO a = b chứng minh 1 = 2 :P
 ta có : a=b
<=> a - 2a = b - 2b
<=> a -b = 2a - 2b
<=> a - b = 2(a - b)
<=> 1 = 2

chỗ này này, màu đỏ ý
a = b >> a - b = 0
a - b = 2a - 2b
<=> a - b = 2( a - b )
=> 0 = 2     
Nếu như 1024 nói thì ta thử xét bài của 1994 thử nha ....
Nếu như vậy thì a-b=2a-2b     <=> 0=0
                 <=> a-b=2(a-b)     <=>0=0
Đó, nếu như ta cứ dựa vào giả thiết và thế a=b vào từng bước thì hiển nhiên cả 2 vế = 0 và cũng hiển nhiên chẳng thể để đến bước cuối cùng lại có 0=2 , vô lý chưa ...
cái vấn đề ở đây là bài của 1944 đã làm tới bước cuối cùng , và chính ở bước cuối cùng này ta áp dụng a=b và bỏ qua mọi cái " nguyên tắc " như trên thì nó mới có thể ra cái kết quả là 0=2
và như thế đó là chỗ sai của cách chứng minh, nghĩa là 1944 chưa thêm hoặc bớt đúng số liệu để nó trở thành 1=2 :D
Ờ !! Quên !!! Chưa nói " ý chính" mà ...lỡ tay nhấn nút " gửi bài" . giờ cho ...nói tiếp...
cái sai của 1944 ở chỗ là thêm bớt chưa đúng số liệu
Ở vế trái nếu đã thêm 2a thì bên vế phải thêm 2a chứ, Nếu như thêm 2b thì hiển nhiên trong qua trình làm 1944 đã thế a=b vào rồi , và nếu như cứ thế a=b vào từng bước thì sẽ ko ra được bài toán .... mà nó sẽ ra cái 0=0 ấy ,