Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TEST IQ => Tác giả chủ đề:: .+**+.angel.+**+. trong 07:39:59 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3226Tiêu đề: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: .+**+.angel.+**+. trong 07:39:59 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2010
Mình còn câu hỏi này, mới đọc dc và đã giải dc
Có 3 ông thần, 1 ông luôn nói thật, 1 ong luôn nói dối, 1 ông lúc thật lúc dối. chỉ vs 2 câu hỏi làm sao để phân biệt dc 3 thần này ai nói thật, ai nói dối, và ai lúc thật lúc dối.


p/s: Câu này mình phải suy nghĩ 10 phút mới giải ra nó đấy
(tự giải chứ ko ai bày hay đọc dc lời giải ở đâu nha)


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 08:38:30 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2010
Hỏi 2 câu :
1) Ai là người nói thật ?
2) Ai là người nói dối ?
Cứ tạm gọi ông ở vị trí 1 là ông nói thật , ông ở vị trí 2 là nóidooiu , ông ở vị trí 3 là nói dối nói thật 
A)_Đối với câu 1 khi ta hỏi thì có 3 khả năng ông thần trả lời là :" là tôi"
Thứ nhất : nếu ông 1 trả lời rằng : " là tôi"
Thứ 2: nếu ông 2ì cũng có thể trả lời là : " tôi là người nói thật "                     
thứ 3 : nếu ông 3 thì cũng có thể trả lời : " là tôi" ( khả năng thứ nhất )hoặc cũng có thể im lặng ko trả lời "( khả năng thứ 2)
Khi hỏi xong câu 1 thì ta cũng chưa xác định được ông thần nào cả
Nhưng ở câu thứ 2
Người luôn nói thật sẽ im lặng ko trả lời , vì ông đã trả lời câu trên và tự khẳng định mình là người nói thật, thì ông sẽ ko trả lời câu hỏi dưới => là ông luôn nói thật
Lúc này người luôn nói dối cũng sẽ trả lời : " tôi là người nói thật "và cuối cùng người lúc thật lúc dối cũng có thể trả lời : " là tôi " ( khả năng thứ nhất ) hay im lặng ko nói gì ( khả năng thứ 2)
Giờ ta đã biết ông thần ( tạm gọi là ở vị trí số 1) là ông thần nói thật
B)_Giờ ta sẽ xét đến các trường hợp các câu trả lời mà ông thần số 2 ( ông luôn nói dối) và ông thần số 3 ( ông vừa nói thật vừa nói dối)
Trường hợp 1 :Như trên thì đối với câu hỏi số 1 thì + người ở vị trí thứ 2 sẽ trả lời là " tôi "
+Người ở vị trí số 3 nếu trả lời ở khả năng thứ 1
THì ta cũng chưa xác định ai là ai cả
Sang câu hỏi thứ 2 thì + nguười luôn nói dối sẽ vân trả lời " là toi"
+ Nhung lúc này người ở vị trí số 3 sẽ ko trả lời nữa!! ( Bới lẽ theo chủ quan của giả thiết cho rằng: ông là người lúc thật lúc đùa, nếu ông đã nói đùa ở câu trên , thì câu hỏi này ông  sẽ trả lời thật)
Trường hợp 2 :
+Người ở vị trí 2 vẫn sẽ trả lời là " tôi
+ Người ở vị trí số 3 lại trả lời ở khả năng thứ 2 : nghĩa  là im lặng
Sang câu hỏi thứ 2 + người thứ 2 lại trả lời " là tôi"
+Người thứ 3 có thể trả lời là " là tôi "
**Nếu ở trường hợp 2 kết hợp với dữ kiện của câu trả lời của ong thứ 1 ở phần A thì có thể suy ra ông nói dối ở vị trí 2 và ông còn lại ở vị trí 3
**Còn.. nếu ở trường hợp 1 thì nếu ta kết hợp cả dữ lkiện là câu nói của ông 1 thì ... gặp xíu vấn đề ..hic, vấn đè ở đây là cả người 1 và thứ 3 đều có câu trả lời giống nhau là ....
.... " là tôi " đối vói câu 1, và " ko trả lời " đối với câu 2, có thể trong trường hợp này phải " phá lệ " rằng:Phải hỏi thêm ông nói dối rằng : " thế ai là người nói thật hả ông nói dối ? ", néu ông nói dối chỉ vào ai thì người đó là người vừa thật vừa dối ( vì ông nói dối đã mang danh là nói dối thì ai đời lại chỉ vào ông nói thật bao giờ ,).... :D
Uhm , nói tóm lại cách này chỉ có 50% là đúng với giả thiết là " 2 câu hỏi ", 50% ấy rơi vào trường hợp 1, còn trường hợp 2 thì đã sai bởi : hỏi tới 3 câu hỏi .. hic  :-\ :-x :-[, Vì thế có thể nói....nó đã sai 1 phần nào đó, hic,
Thôi , túm lại " pó tay nữa tập"  !!!! :D :.)) =d>


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: .+**+.angel.+**+. trong 04:59:36 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2010
Hỏi 2 câu :
1) Ai là người nói thật ?
2) Ai là người nói dối ?
Cứ tạm gọi ông ở vị trí 1 là ông nói thật , ông ở vị trí 2 là nóidooiu , ông ở vị trí 3 là nói dối nói thật
A)_Đối với câu 1 khi ta hỏi thì có 3 khả năng ông thần trả lời là :" là tôi"
Thứ nhất : nếu ông 1 trả lời rằng : " là tôi"
Thứ 2: nếu ông 2ì cũng có thể trả lời là : " tôi là người nói thật "                     
thứ 3 : nếu ông 3 thì cũng có thể trả lời : " là tôi" ( khả năng thứ nhất )hoặc cũng có thể im lặng ko trả lời "( khả năng thứ 2)
Khi hỏi xong câu 1 thì ta cũng chưa xác định được ông thần nào cả
Nhưng ở câu thứ 2
Người luôn nói thật sẽ im lặng ko trả lời , vì ông đã trả lời câu trên và tự khẳng định mình là người nói thật, thì ông sẽ ko trả lời câu hỏi dưới => là ông luôn nói thật
Lúc này người luôn nói dối cũng sẽ trả lời : " tôi là người nói thật "và cuối cùng người lúc thật lúc dối cũng có thể trả lời : " là tôi " ( khả năng thứ nhất ) hay im lặng ko nói gì ( khả năng thứ 2)
Giờ ta đã biết ông thần ( tạm gọi là ở vị trí số 1) là ông thần nói thật
B)_Giờ ta sẽ xét đến các trường hợp các câu trả lời mà ông thần số 2 ( ông luôn nói dối) và ông thần số 3 ( ông vừa nói thật vừa nói dối)
Trường hợp 1 :Như trên thì đối với câu hỏi số 1 thì + người ở vị trí thứ 2 sẽ trả lời là " tôi "
+Người ở vị trí số 3 nếu trả lời ở khả năng thứ 1
THì ta cũng chưa xác định ai là ai cả
Sang câu hỏi thứ 2 thì + nguười luôn nói dối sẽ vân trả lời " là toi"
+ Nhung lúc này người ở vị trí số 3 sẽ ko trả lời nữa!! ( Bới lẽ theo chủ quan của giả thiết cho rằng: ông là người lúc thật lúc đùa, nếu ông đã nói đùa ở câu trên , thì câu hỏi này ông  sẽ trả lời thật)
Trường hợp 2 :
+Người ở vị trí 2 vẫn sẽ trả lời là " tôi
+ Người ở vị trí số 3 lại trả lời ở khả năng thứ 2 : nghĩa  là im lặng
Sang câu hỏi thứ 2 + người thứ 2 lại trả lời " là tôi"
+Người thứ 3 có thể trả lời là " là tôi "
**Nếu ở trường hợp 2 kết hợp với dữ kiện của câu trả lời của ong thứ 1 ở phần A thì có thể suy ra ông nói dối ở vị trí 2 và ông còn lại ở vị trí 3
**Còn.. nếu ở trường hợp 1 thì nếu ta kết hợp cả dữ lkiện là câu nói của ông 1 thì ... gặp xíu vấn đề ..hic, vấn đè ở đây là cả người 1 và thứ 3 đều có câu trả lời giống nhau là ....
.... " là tôi " đối vói câu 1, và " ko trả lời " đối với câu 2, có thể trong trường hợp này phải " phá lệ " rằng:Phải hỏi thêm ông nói dối rằng : " thế ai là người nói thật hả ông nói dối ? ", néu ông nói dối chỉ vào ai thì người đó là người vừa thật vừa dối ( vì ông nói dối đã mang danh là nói dối thì ai đời lại chỉ vào ông nói thật bao giờ ,).... :D
Uhm , nói tóm lại cách này chỉ có 50% là đúng với giả thiết là " 2 câu hỏi ", 50% ấy rơi vào trường hợp 1, còn trường hợp 2 thì đã sai bởi : hỏi tới 3 câu hỏi .. hic  :-\ :-x :-[, Vì thế có thể nói....nó đã sai 1 phần nào đó, hic,
Thôi , túm lại " pó tay nữa tập"  !!!! :D :.)) =d>


Tiếc là câu trả lời cảu bạn vẫn chưa đúng oy`
Những chỗ mình quote màu đỏ ý.
Thứ nhất, Nếu đàu tiên bạn hỏi là: ai là người nói thật thì sẽ có khả năng cả 3 ông đèu trả lời là tôi
vì ông nói thật thì sẽ nhận, và ông luôn nói dối cũng sẽ nhận, ông còn lại cũng ko ngoại lệ vì lúc thật lúc dối mà >>> câu hỏi còn lại bạn hỏi cũng ko thể xác định 3 vị kia
vì nếu hỏi tiếp ai là người nói dối thì cũng có khả năng 3 người đều im lặng, vì ông nói thật ko lên tiếng vì ông luôn thật, ông nói dối cũng ko, vì ông luôn dối nên ko thể nhận mình nói dối dc, và lúc này ông lúc thật lúc dối có 2 khả năng sẽ ko trả lời vì ông đều ko phải người luôn thật và cũng ko phải người luôn dối, >> vẫn còn 3 người
khả năng thứ 2 ông lúc thật lúc dối trả lời là tôi, thì vẫn còn 2 người chưa phân biệt dc
>> trường hợp A của bạn còn khả năng chưa phân biệt dc người nào trong 3 người nữa kia.
Trường hợp B của bạn cũng chưa đúng nốt

Còn câu hỏi này ko có trường hợp ngoại lệ đâu bạn
Minh` gợi ý: câu trả lời sẽ có 2 trường hợp, nhưng nó ko giống vs trường hợp của bạn, là khi trả lời thì ta sẽ bik ngay nó thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp vs câu hỏi thứ 1, chứ ko thể đoán như bạn theo hên xui dc đâu.


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: tuan1024 trong 07:43:42 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2010
ko ai giả thì mình giải xem thử nha :D
câu này mình đưa ra  cũng ko khó lắm đâu.

Câu hỏi thứ 1: hỏi là 3 ông có phải là các vị thần ko (câu hỏi thứ 1)
khi ấy sẽ xảy ra 2 trường hợp là sẽ có 2 người trả lời là không và trường hợp nữa là sẽ có 2 người trả lời là đúng.
Nếu xảy ra trường hợp 1, có 2 người trả lời là ko >> người còn lại là ông thần nói thật, vì cả 3 ông đều là thần >> 2 ông còn lại là 1 ông luôn dối, và 1 lúc thật lúc dối, còn lại ta chỉ cần hỏi câu hỏi thứ 2 vs ông luôn thật là ai là người luôn nói dối hoặc hỏi ai lúc thật lúc dối thì ông ấy sẽ chỉ ra ngay, vì ông này luôn thật  :D
TH2 , sẽ có 2 thần trả lờ là đúng thì suy ra ngay dc ông còn lại luôn dối, vì ta bik cả 3 đều là thần, việc còn lại chỉ cần hỏi vị luôn dối ấy ai là thần luôn nói thật thì người ấy chỉ người nào là người ấy lúc thật lúc dối, tương tự hoặc hỏi thần nào lúc thật lúc dối nếu vị ấy chỉ ai thì người ấy là thần luôn thật  :D
>> Đã phân biệt dc cả 3 người  :D
Câu trên chắc chắn chỉ xảy ra 1 trong 2 trường hợp, ko thể xảy ra 2 trường hợp 1 lúc dc , vậy khi gặp trường hợp nào thì ta chỉ cần áp dụng vào là xong.


Có thể có bạn cho là giống vs bạn Trâm, nhưng thực ra là khác, vì sau câu hỏi thứ 1 của mình thì chắc chắn sẽ phân biệt dc 1 vị, còn của bạn Tram thì tiếc là vẫn còn trường hợp vẫn chưa phân biệt dc ai trong 3 người

Câu trả lời có vẻ hơi đơn giản nhỉ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 07:29:07 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2010
Uhm, công nhận đọc xong mới thấy nó " hơi đơn giản " thật , hic , ngắn gọn-xúc tích-dễ hiểu.... =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: sinnalinh trong 10:20:29 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2010
Mình nghĩ phải có ba câu hỏi chớ? Nếu như bạn nói thì người ra đầu bài đã không tính đến việc là chỉ cần 1 câu sao? Lạ quá :-t
 Nhưng mình nghĩ mãi hok ra câu trả lời của bạn cũng hay thật đó:D


Tiêu đề: Trả lời: Test IQ xem ai thông minh
Gửi bởi: duyphuoc1509 trong 09:27:40 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2013
không mất tính tổng quát giả sử : ông thần nói thật, thần nói dối, thần lúc nói dối lúc nói thật thứ tự là 1 2 và 3
ta hỏi như sau
ông nào là ông thần nói dối ?
1 trả lời không phải tôi
2 trả lời là cũng không phải tôi
3 trả lời là không phải tôi
hỏi câu tiếp theo ông thần nào nói thật ?
1 là tôi
2 ko phải tôi
3 là tôi
---> ông 1 nói đúng suy ra ông 1 là thần nói thật. từ ông 1 suy ra
ông 2 nói dối 2 lần suy ra ông 2 là thần nói dối
ông 3 là thần lúc dối lúc thật
 nếu như ông 3 trả lời ngược lại trên thì cũng phân biệt đươc ho:) =d>