Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhok_296 trong 09:44:36 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3186Tiêu đề: giúp mình giải bai nè với
Gửi bởi: nhok_296 trong 09:44:36 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2010
một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=1s.TẠi thời điểm t=2,5s vật đi qua vị trí có tọa độ x=-5[tex]\sqrt{2}[/tex] cm với vận tốc v=-10[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s. phương trình dao động của vật là bao nhiêu.?
các ban giải dùm mình bài nè nha.cho minh bít kết quả và cách giải mới. :D thanks
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình giải bai nè với
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 08:03:37 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2010
Đây là một bài toán đơn giản trong hệ thống bài toán lập phương trình dao động điều hòa .
Bạn cần phải xác định ba yếu tố
1. Tần số góc.
2. Biên độ dao động.
3. Pha ban đầu của dao động
Tùy vào đầu bài mà mình sẽ xác định các yếu tố nào trước để giải. Bạn cần phải hiểu các công thức các đại lượng có liên quan và đầu bài cho các đại lượng nào.
Dụa vào bài toán ta có thể giải quyết bài toán trên như sau.
  1. Tính được tần số góc 2[tex]\prod{}[/tex] rad/s
  2. Dụa vào công thức độc lâp giữa li độ, vận tốc, biên độ . Tính được A=10 cm .
  3  Dựa vào cho li độ và vận tốc ở thời điểm 2,5s tính được pha ban đầu -[tex]\prod{}[/tex]/4 rad.
     @@@@